Hög svarsprocent i uppföljningen 2024

Uppföljningen intresserade finländska universitet, yrkeshögskolor och forskningsinstitut också i år. Svarsprocenten i detta skede är 95%, alltså nästan perfekt. Vi tackar alla som har svarat på enkäten!

Nyheter
Evenemang

Vinterdagarna i öppen vetenskap och forskning 2024

På de traditionella vinterdagarna för öppen vetenskap och forskning kommer vi i år att utforska flerspråkighet ur många olika synvinklar. Evenemanget ordnas i samarbete med Åbo Akademi. Vi ses i Åbo!         

Centrala dokument

Uppföljning

Målet med uppföljningen av öppen vetenskap och forskning är att stöda organisationernas utvecklingsarbete inom öppen vetenskap, stödja och verifiera att de mål som fastställts i deklarationen och riktlinjerna up

Nationella policyer

Här publiceras policyer som skrivits i samband med samordningen av öppen vetenskap samt övriga centrala inhemska riktlinjer.