Ajankohtaista
Tapahtumia

AVOTT-seurannan 2024 kysymysten muotoilutyöpaja

Kaikille avoimessa työpajassa hiotaan Avoimen tieteen ja tutkimuksen seurannan kyselylomakkeen kysymysten muotoilua. Tapahtuma on erityisesti suunnattu tutkimusorganisaatioiden avoimen tieteen ja tutkimuksen seurannasta vastaaville henkilöille.

Tiedon tähden – Knowledge first -seminaari

Kansalliskirjaston järjestämässä seminaarissa pohditaan yhtäältä avoimen tieteen merkityksiä ja mahdollisuuksia ja toisaalta digitaalisen kulttuuriperinnön asemaa yhteiskunnassa.

Keskeistä sisältöä

Seuranta

Avoimen tieteen ja tutkimuksen seurannan tavoite on tukea organisaatioiden avoimen tieteen ja tutkimuksen kehitystyötä.

AVOTT-sihteeristön itsearviointiraportti

AVOTT-sihteeristön laatima itsearviointiraportti julkaistiin Avoimen tieteen syyspäivillä 24.11.2021. Raportissa korostuvat asiantuntijatyön merkitys ja sihteeristön keskeinen rooli.

Toimintakulttuurin avoimuuden linjaus

Toimintakulttuurin avoimuuden linjaus kokoaa yhteen kansallisen avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaation piirissä tehtyjen aikaisempien linjausten ja suositusten näkökulmia siten, että huomio on organisaation toimintakulttuurin avoimuudessa.

Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden linjaus

Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden linjaus määrittelee periaatteet, tavoitteet ja toimenpiteet, joihin sitoutumalla ja joita edistämällä tutkimusyhteisö Suomessa voi saavuttaa tasavertaisen pääsyn tutkitun tiedon äärelle.

Tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoimuuden linjaus

Tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoimen saatavuuden linjaus koostuu koko linjaukselle yhteisistä strategisista periaatteista sekä kahdesta osalinjauksesta, joissa määritellään tavoitteita ja toimenpiteitä kullekin osa-alueelle.

Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden linjaus

Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden linjaus täsmentää Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksessa asetettua päämäärää, että avoimien oppimateriaalien laatiminen, hyödyntäminen ja yhteiskehittäminen sekä muut avoimet opetuskäytännöt ovat osa