AVOTT-seurannan kysely kiinnosti vastaajia

AVOTT-seurannan kyselyyn vastasivat lähes kaikki suomalaiset yliopistot ja ammattikorkeakoulut sekä useimmat tutkimusorganisaatiot. Kokonaisvastausprosentti oli erittäin hyvä 86 %.

Kiitämme kaikkia kyselyyn vastanneita!

Ajankohtaista

AVOTT-seurannan kysely kiinnosti vastaajia

1.7.2022

AVOTT-seurannan kyselyyn vastasivat lähes kaikki suomalaiset yliopistot ja ammattikorkeakoulut sekä useimmat tutkimusorganisaatiot. Kokonaisvastausprosentti oli erittäin hyvä 86 %.

Kiitämme kaikkia kyselyyn vastanneita!

Avoin tiede
Tapahtumia

AVOTT-syystyöpaja

Syystyöpajassa avoimen tieteen ja tutkimuksen asiantuntija- ja työryhmillä on mahdollisuus työstää yhteisiä asioita. Ohjelma tarkentuu myöhemmin.

Avoimen tieteen talvipäivät 2022

Avoimen tieteen ja tutkimuksen talvipäivien teemana 2022 avoin tiede ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Talvipäivät 2022 järjestäjinä Jyväskylän yliopisto ja Avoimen tieteen koordinaatio.

Keskeistä sisältöä

Seuranta

  Avoimen tieteen ja tutkimuksen seurannan tavoite on tukea organisaatioiden avoimen tieteen ja tutkimuksen kehitystyötä, tukea ja todentaa

  Itsearviointiraportti julkaistu

  AVOTT-sihteeristön laatima itsearviointiraportti julkaistiin Avoimen tieteen syyspäivillä 24.11.2021. Raportissa korostuvat asiantuntijatyön merkitys ja sihteeristön keskeinen rooli.

  Toimintakulttuurin avoimuuden linjaus

  Toimintakulttuurin avoimuuden linjaus kokoaa yhteen kansallisen avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaation piirissä tehtyjen aikaisempien linjausten ja suositusten näkökulmia siten, että huomio on organisaation toimintakulttuurin avoimuudessa.

  Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden linjaus

  Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden linjaus määrittelee periaatteet, tavoitteet ja toimenpiteet, joihin sitoutumalla ja joita edistämällä tutkimusyhteisö Suomessa voi saavuttaa tasavertaisen pääsyn tutkitun tiedon äärelle.

  Tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoimuuden linjaus

  Tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoimen saatavuuden linjaus koostuu koko linjaukselle yhteisistä strategisista periaatteista sekä kahdesta osalinjauksesta, joissa määritellään tavoitteita ja toimenpiteitä kullekin osa-alueelle.

  Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden linjaus

  Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden linjaus täsmentää Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksessa asetettua päämäärää, että avoimien oppimateriaalien laatiminen, hyödyntäminen ja yhteiskehittäminen sekä muut avoimet opetuskäytännöt ovat osa