2015

Viimeksi päivitetty 3.5.2023

Avoin tiede ja tutkimus -hankkeessa selvitettiin vuonna 2015 toimintakulttuurin avoimuutta suomalaisissa korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa. Selvitysten takoituksena on muun muassa selvittää avoimen toimintakulttuurin lähtötasoa tutkimusorganisaatioissa. Organisaatioiden toimintakulttuurin muutosta tullaan seuraamaan jatkossa hankkeen edetessä.

Toimintakulttuurin avoimuus tutkimuslaitoksissa 2015

Suomalaiset tutkimuslaitokset on tämän selvityksen perusteella järjestetty avoimen toimintakulttuurin kypsyystasoille. Sijoittuminen näille kypsyystasoille kuvastaa lähtötilannetta avoimuuden kehittymisessä, ja siihen on hahmoteltua tutkimuslaitosten selvityspyyntöön tulleiden vastausten perusteella tutkimuslaitosten kehityssuuntaa avoimuudessa.

Kypsyystasolle 3 asettui tämän selvityksen perusteella neljä tutkimuslaitosta, tasolle 2 seitsemän tutkimuslaitosta ja tasolle 1 yksi tutkimuslaitos.

Toimintakulttuurin kypsyystason kokonaiskuva; Taso 5 (tyhjä), Taso 4: (tyhjä), Taso 3: ei muutosta (tyhjä), nousussa (IL, TTL, THL, MML), Taso 2: ei muutosta (SYKE, VTT), nousussa (GTK, LUKE, VATT, STUK, Evira), Taso 1: ei muutosta (Kotus), nousussa (tyhjä)

Selvitys

Toimintakulttuurin avoimuus tutkimuslaitoksissa vuonna 2015 (Word-tiedosto): 

Selvityksen tausta-aineisto (Excel-tiedosto): 

Lisätietoja

Juha Haataja, OKM juha.haataja@minedu.fi

Sami Niinimäki, OKM sami.niinimaki@minedu.fi

Pirjo-Leena Forsström, CSC pirjo-leena.forsstrom@csc.fi

Selvityksen taustamateriaalit

Alustava selvitys toimintakulttuurin avoimuudesta tutkimuslaitoksissa (Word-tiedosto): 

Alustava selvitys toimintakulttuurin avoimuudesta tutkimuslaitoksissa - aineisto (Excel-tiedosto): 

Kyselylomake pääjohtajille (Word-tiedosto): 

Kyselylomake tutkimushallinnolle (Word-tiedosto): 

 

Toimintakulttuurin avoimuus korkeakouluissa 2015

Avoin tiede ja tutkimus -hankkeessa on toteutettu selvitys, jossa on arvioitu suomalaisten korkeakoulujen avoimen toimintakulttuurin nykytilaa. Selvityksen tietovarantona on käytetty joulukuussa 2014 kerättyä aineistoa korkeakoulujen julkisilta verkkosivuilta liittyen avoimeen toimintakulttuuriin. Tätä tietovarantoa on lisäksi täydennetty helmi-maaliskuussa 2015 opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakouluille lähettämään selvityspyyntöön tulleilla vastauksilla.

Aineiston pohjalta on kartoitettu viisi erilaista avoimen toimintakulttuurin kypsyystasoa, ja kukin organisaatio on asetettu tälle kypsyystasoportaikolle.

Toimintakulttuurin kypsyystason kokonaiskuva; Taso 5 (tyhjä), Taso 4: ei muutosta (tyhjä), nousussa (JY, HY), Taso 3: ei muutosta (tyhjä), nousussa (TTY, ISY, TAY, Aalto, TY), Taso 2: ei muutosta (MAMK, Centria, SAMK, LTY, ÅA, Karelia), nousussa (HUMAK, Hanken, Haaga-Helia, OY, VY, SeAMK, Laurea, LY), Taso 1: ei muutosta (useita korkeakouluja), nousussa (useita korkeakouluja)

Tuloksien mukaan korkeimmalla kypsyystasolla ei ole vielä yksikään korkeakoulu. Toiseksi korkeimmalla tasolla ovat Helsingin ja Jyväskylän yliopistot. Kolmannella tasolla on viisi korkeakoulua, neljännellä tasolla 14 korkeakoulua ja alimmalla viidennellä tasolla 9 korkeakoulua.

Selvitys toistetaan vuosittain avoimuuden etenemisen seuraamiseksi ATT-hankkeen ajan aina vuoteen 2017 asti.

Korkeakoulut vastaavat tutkimusympäristöistä, ja ovat siten avainasemassa avoimen tutkimuskulttuurin edistämisessä. Avoimuus mahdollistaa niin korkeakoulujen sisäisten kuin ulkoistenkin toimijoiden tehokkaamman tiedonvaihdon sekä parantaa tietovarantojen ja palveluiden yhteentoimivuutta. Avoimuus lisää korkeakoulun, tutkijoiden ja tutkimustulosten näkyvyyttä sekä parantaa niiden vaikuttavuutta.

Lisätietoja

Juha Haataja, OKM juha.haataja@minedu.fi

Sami Niinimäki, OKM sami.niinimaki@minedu.fi

Pirjo-Leena Forsström, pääsihteeri, CSC pirjo-leena.forsstrom@csc.fi

Selvitys

Avoin tiede ja tutkimus Suomessa, Toimintakulttuurin avoimuus korkeakouluissa vuonna 2015: 

Toimintakulttuurin tilannekuvan aineisto 2015: 

Kyselyn taustamateriaalit

Kyselyn saatekirje: 

Toimintakulttuurin nykytilan arviointiraportti: 

Toimintakulttuurin tilannekuvan aineisto (Excel-tiedosto): 

Kyselylomake rehtoreille (Word-tiedosto): 

Kyselylomake tutkimushallinnolle (Word-tiedosto): 

Tutkimuksen avoimuudella yllättäviä löytöjä ja luovaa oivaltamista. Avoimen tieteen ja tutkimuksen tiekartta 2014–2017. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2014:20

Luotaus korkeakoulujen avoimuuteen nyt ja tulevaisuudessa toimintakulttuurin avoimuus –seminaarissa

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjestämä Toimintakulttuurin avoimuus korkeakouluissa -seminaari kokosi korkeakoulukenttää ympäri Suomea keskustelemaan korkeakoulujen toimintakulttuurin avoimuuden tilasta ja tulevaisuudesta 6.5.2015. Seminaarissa julkaistiin selvitys Avoin tiede ja tutkimus Suomessa – Toimintakulttuurin avoimuus korkeakouluissa vuonna 2015. Seminaari oli osa Avoin tiede ja tutkimus (ATT) -hanketta, jonka tavoitteena on nostaa Suomi avoimen tieteen kärkimaaksi vuoteen 2017 mennessä.