Kypsyystasoselvitykset 2015-2019

Viimeksi päivitetty 3.5.2023

Toimintakulttuuri kypysyystasoselvityksen tavoitteena on kartoittaa korkeakoulujen, tutkimuslaitosten, yliopistosairaaloiden ja tutkimusrahoittajien tilannetta avoimen tieteen ja tutkimuksen huomioinnissa ja tukemisessa, tunnistaa vahvuuksia ja heikkouksia avoimuuden edistämisessä ja tunnistaa kehittämistä vaativat osa-alueet.

Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten osalta ensimmäinen selvitys laadittiin vuoden 2015 aikana.

Selvityksen kohteena olivat vuonna 2016 edellisten lisäksi suomalaiset yliopistosairaalat sekä tutkimusrahoittajista Suomen Akatemia, Tekes ja Koneen säätiö. Tutkimusrahoittajia verrattiin lisäksi kahdeksaan eurooppalaiseen tutkimusrahoittajaan. Toistettavien selvitysten avulla voidaan havaita toimintakulttuurin avoimuuden muutosta edelliseen vuoteen verrattuna ja tunnistaa yhteistä tekemistä vaativia osa-alueita.

Vuonna 2017 selvitys toistettiin 12 tutkimuslaitoksen ja kolmen kansallisen tutkimusrahoittajan osalta. Vuonna 2019 selvitys kohdistui tutkimusorganisaatioihin (korkeakoulut ja tutkimuslaitokset), tutkimusrahoittajiin (suomalaisiin), ulkomailla toimiviin tiedeinstituutteihin sekä tiedeyhteisöjen kattojärjestöihin (TSV, TENK, TJNK, Suomalainen Tiedeakatemia, Suomen Tiedeseura, Teknillisten Tieteiden Akatemia ja Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland).