2017

Viimeksi päivitetty 3.5.2023

Avoin tiede ja tutkimus -hankkeessa on toteutettu vuodesta 2015 lähtien selvityksiä avoimen toimintakulttuurin toteutumisesta suomalaisissa tutkimusorganisaatioissa. Vuonna 2016 selvityksessä olivat mukana kaikki suomalaiset yliopistot, ammattikorkeakoulut, yliopistosairaalat ja 12 tutkimuslaitosta. Vuonna 2017 selvitys toistettiin 12 tutkimuslaitoksen ja kolmen kansallisen tutkimusrahoittajan, Koneen säätiön, Suomen Akatemian ja Tekesin, osalta. Selvityksen voit lukea täältä.

Selvitys ja aineistot

Dokumentit

Evaluation of Openness in the Activities of Research Institutions and Research Funding Organisations in 2017 (.pdf)

Aineisto - Tutkimuslaitokset (.csv)

Aineisto - Tutkimusrahoittajat (.csv)

Saatekirje organisaatioille (.pdf): 

Selvityspyyntö tutkimuslaitoksille (.docx): 

Selvityspyyntö tutkimusrahoittajille (.docx): 

 

Lisätietoja antavat

Juha Haataja, OKM, juha.haataja@minedu.fi

Eeva Kaunismaa, OKM, eeva.kaunismaa@minedu.fi

Sami Niinimäki, OKM, sami.niinimaki@minedu.fi

Pirjo-Leena Forsström, pääsihteeri, CSC, pirjo-leena.forsstrom@csc.fi