Ajankohtaista

AVOTT-seurannan kysely kiinnosti vastaajia

1.7.2022

AVOTT-seurannan kyselyyn vastasivat lähes kaikki suomalaiset yliopistot ja ammattikorkeakoulut sekä useimmat tutkimusorganisaatiot. Kokonaisvastausprosentti oli erittäin hyvä 86 %.

Kiitämme kaikkia kyselyyn vastanneita!

Avoin tiede