Ajankohtaista

Yhteistyön avoimuutta

28.11.2019

Syyspäivillä 2019 keskusteltiin, miten avoin tiede ja tutkimus on mahdollista, kun mukana on toimijoita myös tutkimusyhteisön ulkopuolelta.

Avoin tiede