Toimintakulttuurin avoimuuden kommentointi alkaa

9.11.2021
kuvituskuva kameran linssi

Linjausluonnos suomalaisen tutkimusyhteisön toimintakulttuurin avoimuuden edistämiseksi on kommentoitavana 9.11.–20.12.2021.

Nyt kommentoitavana oleva linjausluonnos tarkentaa ja konkretisoi Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksessa määriteltyä toimintakulttuurin avoimuuden strategista päämäärää: “Tutkimusyhteisössä vastuullinen avoimuus on osa tutkimuksen arkea läpi koko tutkimusprosessin, ja tutkimusorganisaatioissa on tätä tukevat arviointikäytännöt, kannustimet ja palvelut.” 

Kommentointi on avoinna koko tutkimusyhteisölle 9.11.-20.12.2021. Kommentit kerätään verkkolomakkeella.

Linjausluonnos on saatavilla kolmella kielellä:

Avoimen tieteen hengessä kaikki saadut nimelliset kommentit kootaan ja jaetaan julkisella alustalla. Nimettömiä kommentteja ei huomioida eikä julkaista. 

Kommentointipyyntö on lähetetty korkeakouluille, tutkimuslaitoksille, tieteellisille seuroille, tieteen ja tutkimuksen rahoittajille, tieteellisille kirjastoille ja arkistoille. Kommentointi on tämän lisäksi avoin koko tutkimusyhteisölle ja kommentteja voi jättää joko organisaationa tai henkilökohtaisesti. 

Toimintakulttuurin avoimuuden linjausluonnos on neljäs linjauskokonaisuus avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaatiossa. Toimintakulttuurin avoimuuden asiantuntijaryhmästä koottu työryhmä on yhdessä Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisen ohjausryhmän kanssa laatinut tämän luonnoksen kansalliseksi toimintakulttuurin avoimuuden linjaukseksi.

Kommentoinnin päätyttyä Toimintakulttuurin asiantuntijaryhmä muokkaa luonnosta ja esittelee sen Ohjausryhmälle keväällä 2022. Tavoitteena on linjauksen hyväksyminen kevään 2022 aikana.

 

Kuva: Paul Skorupskas/Unsplash

 

Sinua saattaisi kiinnostaa myös