Kommentera utkastet till policy för öppen forskningskultur

9.11.2021
Havslandskap genom kameralins

Ett policyutkast för att främja öppenheten i den finländska forskningskulturen är öppet för kommentarer 9.11–20.12.2021. 

Policytkastet preciserar och kontretiserar det strategiska mål för öppen forskningskultur som ställdes upp i Deklarationen för öppen vetenskap och forskning: "Ansvarsfull öppenhet är en del av forskningssamfundets vardag genom hela forskningsprocessen. Forskningsorganisationerna har utvärderingpraxis, incitament och tjänster som stöder öppen vetenskap och forskning."

Hela forskningssamfundet inbjuds att kommentera utkastet 9.11–20.12.2021 med hjälp av ett webbformulär.

Policyutkastet finns på tre språk:

I den öppna vetenskapens anda samlas och publiceras alla kommentarer på en öppen plattform. Anonyma kommentarer beaktas och publiceras inte.

Inbjudan att kommentera har skickats till högskolor, forskningsinstitut, vetenskapliga sällskap, finansiärer av vetenskap och forskning, vetenskapliga bibliotek och arkiv. Dessutom kan hela forskningssamfundet ge sina synpunkter, och man kan kommentera antingen som organisation eller privatperson.

Utkastet till policy för öppen forskningskultur är den fjärde policyhelheten i samordningen av öppen vetenskap och forskning. En arbetsgrupp inom Expertgruppen i öppen forskningskultur har tillsammans med den nationella styrgruppen för öppen vetenskap och forskning tagit fram detta utkast till nationell policy för öppen forskningskultur.

Efter kommentarperioden bearbetar Expertgruppen för öppenforskningskultur utkastet och presenterar det för styrgruppen under våren 2022. Målet är att godkänna policyn våren 2022.

Bild: Paul Skorupskas/Unsplash

 

Du kan också vara intresserad av