Call for papers – nyheter om öppen vetenskap på sommardagarna

25.4.2023
Text: Call for papers, Sommardagarna i öppen vetenskap och forskning 2023.

Har du eller din organisation ett projekt eller initiativ om öppen vetenskap på gång? Berätta om det på sommardagarna i öppen vetenskap och forskning!

De årliga sommardagarna i öppen vetenskap och forskning närmar sig. I år ordnas de 12.6–13.6. på Laureas campus i Dickursby och online.

Som vanligt är det möjligt att kort (max 5 min.) puffa för projekt eller initiativ kring öppen vetenskap. Vi välkomnar särskilt inlägg om årets tema, som är “den öppna vetenskapens och forskningens framtid”, eller om verksamhet i expert- och arbetsgrupperna i öppen vetenskap.

För att så många inlägg som möjligt ska få plats på programmet bör eventuella PowerPoint-presentationer innehålla högst 2 sidor. Skicka en rubrik för ditt inlägg och ett utkast på presentationen till avointiede@tsv.fi senast den 26.5.

Sommardagarnas organsiationskommitté, som består av representanter för sekretariatet (VSD) och yrkeshögskolan Laurea, läser och utvärderar förslagen. De sökande meddelas om beslut senast den 2.6. 

Du kan också vara intresserad av