Undervisnings- och kulturministeriets rapport om öppen vetenskap och forskning i de finländska forskningsorganisationerna

10.1.2020
Kuvituskuva.

Ministeriets utredning tyder på att det finländska forskarsamfundets strategiska verksamhet och organisationernas policyn kring öppen vetenskap och forskning är på toppnivå.

Undervisnings- och kulturministeriet har publicerat sin rapport med resultaten från utredningen om den finländska forskningskulturens öppenhetsnivå. Utredningen tyder på att det finländska forskarsamfundets strategiska verksamhet och organisationernas policyn kring öppen vetenskap och forskning är på toppnivå.

Resultaten visar en klar utveckling hos de finländska organisationerna gällande öppenhet sedan den första utredningen år 2015. Största delen av högskolorna och de övriga organisationerna inom forksarsamfundet tar öppenhet i hänsyn i all forskningsverksamhet.

Stora steg har redan tagits för att nå öppenhet och nu är det dags för flera nya steg. Målet är för öppenhet att bli en del av vardagen i forskarsamfundet – en norm som alla strävar till.

Förändring kräver dock åtgärder och en reform av den nuvarande forskningskulturen. Aktivt arbete är redan igång för att få nya nationella och lokala policyn, ansvarsfullare utvärdering, bättre stödtjänster, nya finansieringslösningar och nödvändig teknologi. För att nå allt detta behövs samarbete mellan hela forskarsamfundet.

Du kan också vara intresserad av