Syksyllä 2023 AVOTT-koordinaatio korjaa juhlavuoden satoa rahoitustyön käynnistyessä

4.9.2023
Kuvituskuva: Syksyisiä, värikkäitä lehtiä pyykkinarulla.

Tutustu koordinaation suunnitelmiin tulevalle syksylle ja pysy kartalla tulevista tapahtumista sekä osakokonaisuuksien edistymisestä.

AVOTT-koordinaation syksy 2023 käynnistyy vauhdikkaasti rahoitusryhmän ensimmäisen puolivuotiskauden käynnistyessä samalla kun viitearkkitehtuuria viimeistellään. Tapahtumien osalta marraskuun alussa Kuopiossa vietetään talvipäiviä, jonka jälkeen koordinaation viisivuotista taivalta juhlistetaan vielä kerran Tieteiden talolla järjestettävän juhlaseminaarin muodossa. Seuraavana suurena ponnistuksena edessä siintää linjauskokonaisuuden päivittämisen aloittaminen vuoden 2024 aikana. Kulman takana odottaa myös vuoden 2024 seuranta. 

Avoimen tieteen ja tutkimuksen viitearkkitehtuuri valmistuu vuoden 2023 loppuun mennessä 

AVOTT-viitearkkitehtuuri oli julkisesti kommentoitavana 17.4.–2.6.2023. Kommenttien läpikäymistä ja kokonaisuuden viestintää ja viimeistelyä varten on sovittu lisäkokouksia syksyn ajaksi. Kommentteja saatiin 35 organisaatiolta. Erityisesti dokumentin raekoko herätti kommentoinnissa kysymyksiä. Tarkastelutason yleisyyden haasteet on tarkoitus ratkaista syksyn aikana. Ohjausryhmän on tarkoitus hyväksyä viitearkkitehtuuri työryhmän kaksivuotisen toimikauden päättyessä vuoden 2023 lopussa. 

Rahoitustyöryhmän ensimmäisellä puolivuotiskaudella kartoitetaan rahoituksen lähtötilanne

Avoimen tieteen rahoitusryhmän työ on käynnistynyt. Työryhmän jäsenet ovat jakautuneet avoimen tieteen osa-alueiden mukaisiin pienryhmiin ja nelihenkinen puheenjohtajisto on tehnyt ehdotuksen ryhmän tavoitteista sekä alustavasta aikataulusta koko ryhmän kaksivuotiselle toimikaudelle. Ensimmäisen puolivuotiskauden tavoitteeksi on ehdotuksessa määritelty avoimen tieteen rahoituksen lähtötilanteen kartoitus. Puheenjohtajana ensimmäisen puolivuotiskauden aikana toimii Professoriliiton edustaja Petri Mäntysaari. 

Juhlavuosi 2023 huipentuu Kuopiossa järjestettäviin talvipäiviin ja juhlaseminaariin Tieteiden talolla 

Avoimen tieteen ja tutkimuksen talvipäivät 2023 järjestetään Itä-Suomen yliopiston Kuopion kampuksella 8.–9.11.2023. Järjestäjinä toimivat AVOTT-koordinaatio, Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu sekä Karelia-ammattikorkeakoulu. Joulukuussa koordinaation viisivuotista taivalta juhlistetaan vielä kerran Tieteiden talolla 7.12. järjestettävän juhlaseminaarin muodossa. Tapahtumien ohjelmat tarkentuvat tapahtumakalenteriin syksyn aikana. 

Ilmoittautuminen asiantuntija- ja työryhmiin syyskaudelle 2023 on käynnissä

Ilmoittautuminen asiantuntija- ja työryhmiin syyskaudelle 2023 on käynnissä. Useissa työryhmissä työstetään tällä hetkellä vuonna 2024 valmistuvia suosituksia. Asiantuntija- ja työryhmien jäsenenä kuulet, miten AVOTT-asiantuntijayhteisössä edistetään avointa tiedettä ja tutkimusta sekä paikallisesti että kansallisesti. Erityisesti uusiin työryhmiin toivomme ilmoittautumisia viimeistään 15.9.2022. Näin työryhmät voivat jatkaa/aloittaa toimintaansa mahdollisimman pian.

ROSiE-hankkeen logo.

Kuva: ROSiE-hanke

Kansainvälinen yhteistyö jatkuu ROSiE-hankkeen muodossa ja CoARA-yhteenliittymää seuraten

Koska avoimen tieteen ja tutkimuksen edistäminen edellyttää laajaa kansainvälistä yhteistyötä, on AVOTT jatkuvasti mukana myös kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa ja hankkeissa. Tulevana syksynä erityisen ajankohtainen on on avointa tiedettä ja tutkimusetiikkaa yhdistävä Responsible Open Science in Europe (ROSiE) -hanke, jonka toimikausi päättyy helmikuussa 2024. AVOTT seuraa myös tarkasti kansainvälistä tutkijanarviointia edistävän yhteenliittymä CoARAn toimintaa. Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA) käynnisti keväällä 2023 ensimmäisen haun, jossa sen jäsenet saivat ehdottaa perustettavia työryhmiä ja kansallisia osastoja vastuullisen arvioinnin edistämiseksi. TSV on mukana kuudessa työryhmässä.

Linjaustyö edistyy katse vuodessa 2024  

Linjauskokonaisuuden osalta syksyn 2023 työlistalla on opinnäytetöiden avoimen saatavuuden osalinjauksen saattaminen kommentoinnille sekä ei-vertaisarvioituja julkaisuja koskevan osalinjauksen työn käynnistäminen. Lisäksi loppuvuodesta on tarkoitus alkaa suunnittelemaan vuonna 2024 alkavaa linjauskokonaisuuden päivittämistä, ja suunnitelmissa on myös lisäkeinojen pohtiminen kokonaisuuden jalkauttamisen tueksi. Toisena lähitulevaisuuden kokonaisuutena edessäpäin siintää vuoden 2024 seuranta. Tuleva seuranta tulee olemaan vuoden 2022 seurantaa laajempi. Uusia indikaattoreita on otettu mukaan esimerkiksi yhteistyöstä sekä kansalaistieteestä. 

Tapahtumia 

Syksyn uutiskirjeet

Ilmestyvät viikoilla 37, 43, 47 sekä 50. 

Kuva: Chris Lawton / Unsplash

Sinua saattaisi kiinnostaa myös