Asiantuntijaryhmät

Viimeksi päivitetty 28.9.2022

Avoimen tieteen ja tutkimuksen edistäminen tapahtuu koko tutkimusyhteisön voimin. Työn keskiössä ovat neljä asiantuntijaryhmäämme ja niiden yhteydessä toimivat työryhmät.

Asiantuntijaryhmät

Asiantuntijaryhmien toiminta

Asiantuntijaryhmien toiminta perustuu Suomalaisen tutkimusyhteisön avoimuuden edistämisen hyviin käytäntöihin

Asiantuntijaryhmien ja näiden alaisten työryhmien teettämissä ja toteuttamissa tutkimuksissa, kyselyissä ja selvityksissä syntyvien sähköisten tutkimusaineistojen tallennuspaikaksi on sovittu Tietoarkisto. Tietoarkisto suosittelee, että aineistot tallennetaan ja avataan oman tieteenalan kannalta merkittävässä ja luotettavassa kansallisessa tai kansainvälisessä arkistossa tai tallennuspalvelussa.

Kun suomalaisen yhteiskunnan, ihmisten ja kulttuuristen ilmiöiden tutkimiseksi kerätty kysely- tai haastatteluaineisto aiotaan tallentaa tutkimushankkeen päätyttyä Tietoarkistoon, on myös arkistoinnista informoitava tutkittavia. Myös tietosuojailmoitukseen pitää sisältyä maininta aineiston arkistoinnista tutkimuksen päätyttyä.

Kun aineisto alkaa olla valmis arkistointiin, ottaa asiantuntija- tai työryhmän edustaja vapaamuotoisesti yhteyttä Tietoarkiston asiakaspalveluun sähköpostitse (asiakaspalvelu.fsd(at)tuni.fi) tai ehdottaa aineistoa arkistoitavaksi lomakkeella. Tietoarkisto arvioi aineiston arkistoitavuuden seulontaperiaatteidensa avulla.

Osallistu

Mukaan avoimuuden asiantuntijaryhmien ja työryhmien toimintaan pääset: