Asiantuntijaryhmät

Haluatko edistää jotain avoimen tieteen ja tutkimuksen osa-aluetta? Liity avoimen tieteen ja tutkimuksen asiantuntijaryhmiin!

Asiantuntijaryhmiin osallistuminen on avointa ja osallistujien omaan asiantuntijuuteen perustuvaa. Jokainen asiantuntijaryhmä on valinnut kaudelle 2019-2020 muutaman kärkiteeman, joita edistämään on perustettu kansallisia työryhmiä. Asiantuntijaryhmät tarkastelevat työryhmien aikaansaannoksia säännöllisesti Avoimen tieteen syys- ja kevätpäivillä.
 
Asiantuntijaryhmien omat sivut
 
Osallistu toimintaan
Asiantuntijaryhmien ja kansallisten työryhmien toimintaan voivat osallistua kaikki vapaaehtoiset. Ilmoittautua voi
Nopeiten ja varmimmin ilmoittautumisen hoidat lomakkeiden kautta.
 
Vuoden 2020 toiminnan osalta toivomme ilmoittautumisia 20.12.2019 mennessä. Näin työryhmät voivat jatkaa/aloittaa toimintaansa heti tammikuussa 2020.

Mikäli haluat mukaan tämän jälkeen, onnistuu tämä täyttämällä lomake ja olemalla yhteydessä työryhmän vastuuhenkilöön.
 

Avoimen tieteen kansalliset työryhmät 2020

Datan avoimuuden työryhmät
 • Aineistot organisaatioissa -työryhmä - Ideoi tapoja eri tutkimusorganisaatioiden olemassa olevien tutkimusaineistoja kartoittamiseksi.
  Vastuuhenkilö: Anne Sunikka (Aalto-yliopisto)
 • Datakoulutukset-työryhmä - Suunnittelee mahdollisia koulutuksia datan löydettävyyteen, säilytykseen ja avoimuuteen liittyen ja laatii ehdotuksen koulutusten kohderyhmistä ja toteutustavoista
  Vastuuhenkilö: Susanna Nykyri (Tampereen yliopisto)
 • Tutkimustuotosten / datan linkittämisen edistämisen työryhmä - Laatii työpaperin avatakseen suositusta pysyvien tunnisteiden käytön tutkimusaineistoille
  Vastuuhenkilö: Jessica Parland-von Essen (CSC)
 • Tutkijan datapalvelut -työryhmä - Laatii selvityksen eurooppalaisten ja lähipalveluiden käytettävyydestä tutkijoille avoimuuden edistämiseksi sekä laatii arkkitehtuurin erittelyä
  Vastuuhenkilö: Pauli Assinen (Helsingin yliopisto)
 • Avoimen datan linjaus -työryhmä - Laatii ensimmäisen luonnoksen suomalaisen tutkimusyhteisön avoimen datan linjaukseksi, avoimen tutkimuksen kansallisen ohjausryhmän määrittämien suuntaviivojen mukaisesti ja olemassa olevat kotimaiset ja kansainväliset suositukset huomioon ottaen.
  Vastuuhenkilö: Pekka Orponen (Aalto-yliopisto)
 
Julkaisemisen avoimuuden työryhmät
Julkaisemisen avoimuuden asiantuntijaryhmä kokoontuu, jakaa tietoa ja keskustelee ajankohtaisista aiheista koko asiantuntijaryhmän porukalla. Tarpeen mukaan se irrottaa joukostaan pienempiä työryhmiä työstämään spesifejä aiheita, esimerkiksi rahoitusta, kotimaisia julkaisuja (lehtiä ja kirjoja), kv-julkaisuja sekä alustoja ja löydettävyyttä. Kevään 2020 erityisteemoja ovat Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden linjausta tukevat suositukset seuraavin teemoin: 
 • Suositukset tutkimusorganisaatioille, vetäjinä Maija Merimaa (Laurea AMK) ja Riitta Koikkalainen (Kansalliskirjasto)
 • Suositukset rahoittajille, vetäjinä Timo Vilén (Kansalliskirjasto) ja Sami Syrjämäki (TSV)
 • Suositukset koskien tekniikkaa ja teknologiaa, vetäjinä Joonas Nikkanen (CSC) ja Jyrki Ilva (Kansalliskirjasto)
 
 
Oppimisen avoimuuden työryhmät
 • Avointen opetuskäytäntöjen määrittely. Työryhmä jatkaa 2020 keskittyen erityisesti avointen opetuskäytäntöjen täsmentämiseen.
  Vastuuhenkilö: Aino Helariutta (Laurea)
 • Avointen oppimateriaalien palvelu -yhteistyö. Työryhmä jatkaa 2020 pohtimalla ja keräämällä esimerkkiä toisaalta oppimateriaalin avaamiseen liittyvistä ongelmista (esimerkiksi tekijänoikeuskysymyksistä), toisaalta oppimateriaalien avaamiseen liittyvistä hyvistä käytännöistä.
  Vastuuhenkilö: Anna Lindfors (CSC)
 • Tekijänoikeudet ja sopimusmallit. Työryhmä jatkaa 2020 viimeistelemällä suosituksen Mitä asioita hyvä huomioida oppimateriaalin avoimessa julkaisemisessa? Valmis suositus viedään Avoimen tieteen ja tutkimuksen ohjausryhmälle hyväksyttäväksi ja siitä laaditaan tiivistetty check list.
  Vastuuhenkilö: Anne Kärki (SAMK)
 • Viestintä ja opastus. Työryhmä jatkaa 2020 levittämällä tietoisuutta avoimesta oppimisesta ja avoimista oppimateriaaleista ainakin seuraavien projektien parissa: a) Avoimen oppimisen ja oppimateriaalien opas - suunniteltu julkistusaika maaliskuu ja b) Osallistuminen avoimen tieteen syyspäivien 2020 suunnitteluun - aiheena avoin oppiminen. Muita mahdollisia projekteja ovat osallistuminen avoimien oppimateriaalien palvelun (AOE) julkistusseminaariin (ajankohta tarkentuu) ja osallistuminen ITK-päiville 1.-3.4.
  Vastuuhenkilö: Ilmari Jauhiainen (TSV)
 • Oppimateriaalien avoimuuden linjaus. Työryhmä jatkaa 2020 avoimen oppimisen ja oppimateriaalien linjauksen työstämistä.
  Vastuuhenkilö: Ilmari Jauhiainen (TSV)
 • Oppimateriaalien saavutettavuus. Työryhmä aloittaa 2020 aikana laatimaan suositusta, miten saavutettavuuskysymykset olisi hyvä huomioida oppimateriaaleja laadittaessa.
  Vastuuhenkilö: Anne Kärki (SAMK)
 
Toimintakulttuurin avoimuuden työryhmät
 • Tutkijoiden, opettajien ja tutkimusryhmien kannustimet -työryhmä: Valmistelee kansallisen tason osalinjausta tutkimuksen ja opetuksen avoimuuden kannustimista.
  Vastuuhenkilö: Marja Kokko (Tampereen yliopisto)
 • Palvelut ja muut avoimuuden toimintakulttuurin kannustimet - työryhmä: Valmistelee kansallisen tason osalinjausta tutkimuksen ja opetuksen avoimuuden palveluista.
  Vastuuhenkilö: Jukka Rantasaari (Turun yliopisto)
 • Tiedeyhteisön avoimuuden kulttuuri -keskusteluryhmä: Pohtii ja listaa asioita siitä, mitä avoimella tiedeyhteisöllä/toimintakulttuurilla voidaan tarkoittaa. Kehittää avoimen tieteen suomenkielistä termistöä yhteistyössä Tieteen Termipankin kanssa.
  Vastuuhenkilö: Olavi Nevanlinna (Suomalainen Tiedeakatemia)
 • Kansalaistiede -työryhmä: Pohtii avoimen tutkimuksen ja yhteiskunnan rajapintaa kansalaistieteen kautta.
  Vastuuhenkilö: Hanna Lahtinen (Laurea)
  Työskentelytila
 • Yritysyhteistyön avoimuus -työryhmä: Pohtii yritysyhteistyössä tehdyn tutkimuksen avoimuutta.

  Vastuuhenkilö: Anna Mikkonen (Hämeen ammattikorkeakoulu) 
 • Vastuullinen metriikka -työryhmä: Valmistelee kansallisen tason suositusta metriikan vastuullisesta tuottamisesta ja hyödyntämisestä.
  Vastuuhenkilö: Laura Himanen (Tampereen yliopisto)
 

Päättyneet työryhmät

 • Avoimen tieteen hyvien käytäntöjen opastus -työryhmä - syksy 2019 (toimintakulttuurin avoimuus)
 • Datan omistajuus ja lisensointi -työryhmä - kevät 2019 (datan avoimuus)
 • Sensitiivinen data -työryhmä - kevät 2019 (datan avoimuus)
Päivitetty 3.12.2019 04.31