Asiantuntijaryhmät

Haluatko edistää jotain avoimen tieteen osa-aluetta? Liity avoimen tieteen asiantuntijaryhmiin!
 
Asiantuntijaryhmiin osallistuminen on avointa ja osallistujien omaan asiantuntijuuteen perustuvaa. Jokainen asiantuntijaryhmä on valinnut kaudelle 2019-2020 muutaman kärkiteeman, joita edistämään on perustettu kansallisia työryhmiä. Asiantuntijaryhmät tarkastelevat työryhmien aikaansaannoksia säännöllisesti Avoimen tieteen syys- ja kevätpäivillä.
 
Asiantuntijaryhmien omat sivut
 
Osallistu toimintaan
 
Asiantuntijaryhmien ja kansallisten työryhmien toimintaan voivat osallistua kaikki vapaaehtoiset. Ilmoittautua voi
 • Laittamalla yhteystietonsa haluamansa avoimen tieteen osa-alueen ilmoittautumislomakkeeseen (ks. alla) ja ruksaamalla, minkä työryhmien toimintaan haluaa osallistua
 • Lähettämällä sähköpostia avointiede@tsv.fi
Nopeiten ja varmimmin ilmoittautumisen hoidat lomakkeiden kautta.
 

Avoimen tieteen kansalliset työryhmät 2019-2020

Datan avoimuuden työryhmät
 • Aineistot organisaatioissa -työryhmä - Ideoi tapoja eri tutkimusorganisaatioiden olemassa olevien tutkimusaineistoja kartoittamiseksi.
 • Datakoulutukset-työryhmä - Suunnitelee mahdollisia koulutuksia datan löydettävyyteen, säilytykseen ja avoimuuteen liittyen ja laatii ehdotuksen koulutusten kohderyhmistä ja toteutustavoista
 • Tutkimustuotosten / datan linkittämisen edistämisen työryhmä - Laatii kansallisen roadmapin tutkimusaineistojen linkittämiselle ja viittaamiselle sekä pysyvien tunnisteiden käytölle
 • Tutkijan palvelut -työryhmä - Laatii selvityksen eurooppalaisten ja lähipalveluiden käytettävyydestä tutkijoille avoimuuden edistämiseksi sekä laatii arkkitehtuurin erittelyä
 • Avoimen datan kansallinen strategia -työryhmä - Laatii ensimmäisen luonnoksen avoimen datan kansalliseksi strategiaksi, avoimen tieteen strategiaryhmän määrittämien suuntaviivojen mukaisesti ja olemassa olevat kotimaiset ja kansainväliset suositukset huomioon ottaen.
 
Julkaisemisen avoimuuden työryhmät
 • KV-työryhmä - Edistää kansainvälisten tiedejulkaisujen avoimuutta
 • Kotimaisen julkaisemisen työryhmä - Edistää kotimaisten tiedejulkaisujen avoimuutta
 • Alusta- ja löydettävyys työryhmä - Kartoittaa tilannetta julkaisualustoista ja julkaisujen löydettävyydestä
 • Rahoitusryhmä (liittynyt Kotimaisen julkaisemisen työryhmään) - Kartoittaa ja arvioi julkaisurahoitusta avoimen tieteen näkökulmasta ja kehittää avoimen tieteen rahoitusta
 
Oppimisen avoimuuden teemat
 • Määrittelytyö - Rakennetaan jo tehtyihin yleismääritelmiin pohjautuen käsitekarttaa avoimesta oppimisesta, erityisesti siitä, mitä muuta avoin oppiminen on kuin oppimateriaalien avaamista.
 • Hankeyhteistyö -  Tehdään yhteistyötä Avointen oppimateriaalien edistäminen -hankkeen (AOE) kanssa oppimateriaalipalvelun toiminnallisuuksien parantamiseksi, sen käytön helpottamiseksi ja siitä viestimiseksi.
 • Tekijänoikeus- ja sopimusmallityö - Laaditaan check list avoimiin oppimateriaaleihin liittyvistä sopimuskysymyksistä ja pohditaan muita oppimateriaalien avaamiseen liittyviä oikeudellisia ja sopimuksellisia kysymyksiä (esimerkiksi tekijänoikeus).
 • Viestintätyö - Viestitään oppimisen avoimuudesta ja kannustetaan erityisesti opettajia ryhmän toimintaan. Osallistutaan kansainvälisten yhteistilaisuuksien järjestämiseen.
 • Strategiatyö - Laaditaan ensimmäinen luonnos avoimen oppimisen kansallisesta strategiasta. Aloitetaan tutkimalla kansainvälisiä OE- ja OER-policyja ja kartoittamalla kentän näkemyksiä.
 • Tiedeviestintätyö (sivuteema) - Kartoitetaan organisaatioiden tiedeviestintää.
 
Tiedeyhteisön avoimuuden työryhmät
 • Avoimen tieteen hyvien käytäntöjen opastus -työryhmä - Kehittää avoimeen tieteeseen liittyvää osaamista.
 • Tiedeyhteisön avoimuuden kulttuuri -keskusteluryhmä - Pohtii ja listaa asioita siitä, mitä avoimella ttoimintakulttuurilla voidaan tarkoittaa.
 • Avoin tiede yhteiskunnassa - työryhmä - Pohtii avoimen tieteen ja yhteiskunnan rajapintaa, esim. yritysyhteistyö, kansalaistiede/osallistaminen, kansalaisen luottamus tieteeseen.
 

Päättyneet työryhmät

 • Datan omistajuus ja lisensointi -työryhmä - kevät 2019 (datan avoimuus)
 • Sensitiivinen data -työryhmä - kevät 2019 (datan avoimuus)
Päivitetty 16.5.2019 12.25