Asiantuntijaryhmät

Haluatko edistää jotain avoimen tieteen ja tutkimuksen osa-aluetta? Liity avoimen tieteen ja tutkimuksen asiantuntijaryhmiin!

Asiantuntijaryhmiin osallistuminen on avointa ja osallistujien omaan asiantuntijuuteen perustuvaa. Jokainen asiantuntijaryhmä on valinnut kaudelle 2019-2020 muutaman kärkiteeman, joita edistämään on perustettu kansallisia työryhmiä. Asiantuntijaryhmät tarkastelevat työryhmien aikaansaannoksia säännöllisesti Avoimen tieteen syys- ja kevätpäivillä.
 
Asiantuntijaryhmien omat sivut
 
Osallistu toimintaan
 
Asiantuntijaryhmien ja kansallisten työryhmien toimintaan voivat osallistua kaikki vapaaehtoiset. Ilmoittautua voi
 • Laittamalla yhteystietonsa haluamansa avoimen tieteen osa-alueen ilmoittautumislomakkeeseen (ks. alla) ja ruksaamalla, minkä työryhmien toimintaan haluaa osallistua
 • Lähettämällä sähköpostia avointiede@tsv.fi
Nopeiten ja varmimmin ilmoittautumisen hoidat lomakkeiden kautta.
 

Avoimen tieteen kansalliset työryhmät 2019-2020

Datan avoimuuden työryhmät
 • Aineistot organisaatioissa -työryhmä - Ideoi tapoja eri tutkimusorganisaatioiden olemassa olevien tutkimusaineistoja kartoittamiseksi.
 • Datakoulutukset-työryhmä - Suunnitelee mahdollisia koulutuksia datan löydettävyyteen, säilytykseen ja avoimuuteen liittyen ja laatii ehdotuksen koulutusten kohderyhmistä ja toteutustavoista
 • Tutkimustuotosten / datan linkittämisen edistämisen työryhmä - Laatii kansallisen roadmapin tutkimusaineistojen linkittämiselle ja viittaamiselle sekä pysyvien tunnisteiden käytölle
 • Tutkijan palvelut -työryhmä - Laatii selvityksen eurooppalaisten ja lähipalveluiden käytettävyydestä tutkijoille avoimuuden edistämiseksi sekä laatii arkkitehtuurin erittelyä
 • Avoimen datan linjaus -työryhmä - Laatii ensimmäisen luonnoksen suomalaisen tutkimusyhteisön avoimen datan linjaukseksi, avoimen tutkimuksen kansallisen ohjausryhmän määrittämien suuntaviivojen mukaisesti ja olemassa olevat kotimaiset ja kansainväliset suositukset huomioon ottaen.

Ilmoittaudu mukaan datan avoimuuden työryhmiin tai tarkastele ryhmän jäsenlistaa

 
Julkaisemisen avoimuuden työryhmät
Julkaisujen avoimuuden asiantuntijaryhmä kokoontuu, jakaa tietoa ja keskustelee ajankohtaisista aiheista koko asiantuntijaryhmän porukalla. Tarpeen mukaan se irrottaa joukostaan pienempiä työryhmiä työstämään spesifejä aiheita, esimerkiksi rahoitusta, kotimaisia julkaisuja (lehtiä ja kirjoja), kv-julkaisuja sekä alustoja ja löydettävyyttä.
 
 
Oppimisen avoimuuden teemat
 • Määrittelytyö - Rakennetaan jo tehtyihin yleismääritelmiin pohjautuen käsitekarttaa avoimesta oppimisesta, erityisesti siitä, mitä muuta avoin oppiminen on kuin oppimateriaalien avaamista.
 • Hankeyhteistyö -  Tehdään yhteistyötä Avointen oppimateriaalien edistäminen -hankkeen (AOE) kanssa oppimateriaalipalvelun toiminnallisuuksien parantamiseksi, sen käytön helpottamiseksi ja siitä viestimiseksi.
 • Tekijänoikeus- ja sopimusmallityö - Laaditaan check list avoimiin oppimateriaaleihin liittyvistä sopimuskysymyksistä ja pohditaan muita oppimateriaalien avaamiseen liittyviä oikeudellisia ja sopimuksellisia kysymyksiä (esimerkiksi tekijänoikeus).
 • Viestintätyö - Viestitään oppimisen avoimuudesta ja kannustetaan erityisesti opettajia ryhmän toimintaan. Osallistutaan kansainvälisten yhteistilaisuuksien järjestämiseen.
 • Linjaustyö - Laaditaan ensimmäinen luonnos suomalaisen tutkimusyhteisön avoimen oppimisen linjauksesta. Aloitetaan tutkimalla kansainvälisiä OE- ja OER-policyja ja kartoittamalla kentän näkemyksiä.
 • Tiedeviestintätyö (sivuteema) - Kartoitetaan organisaatioiden tiedeviestintää.

Ilmoittaudu mukaan oppimisen avoimuuden teemoihin tai tarkastele ryhmän jäsenlistaa

 
Toimintakulttuurin avoimuuden työryhmät
 • Avoimen tieteen hyvien käytäntöjen opastus -työryhmä - Kehittää avoimeen tieteeseen liittyvää osaamista.
 • Tiedeyhteisön avoimuuden kulttuuri -keskusteluryhmä - Pohtii ja listaa asioita siitä, mitä avoimella ttoimintakulttuurilla voidaan tarkoittaa.
 • Avoin tiede yhteiskunnassa  työryhmä - Pohtii avoimen tieteen ja yhteiskunnan rajapintaa, esim. yritysyhteistyö, kansalaistiede/osallistaminen, kansalaisen luottamus tieteeseen.
 • Vastuullinen metriikka –työryhmä - Valmistelee kansallisen tason linjausta metriikan vastuullisesta tuottamisesta ja hyödyntämisestä

Ilmoittaudu mukaan toimintakulttuurin avoimuuden työryhmiin tai tarkastele ryhmän jäsenlistaa

 

Päättyneet työryhmät

 • Datan omistajuus ja lisensointi -työryhmä - kevät 2019 (datan avoimuus)
 • Sensitiivinen data -työryhmä - kevät 2019 (datan avoimuus)
Päivitetty 2.10.2019 08.14