Opinnäytetöiden avoimuuden kommentointi alkaa

15.9.2023
Kuvituskuva: Erivärisiä puuvärikyniä lasissa.

Osalinjausluonnos opinnäytetöiden avoimen saatavuuden edistämiseksi on kommentoitavana 18.9.–3.11.2023.

Nyt kommentoitavana oleva osalinjausluonnos tarkentaa ja konkretisoi Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksessa määriteltyä tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden strategista päämäärää – “Kaikki uudet tutkimusjulkaisut ovat välittömästi avoimesti saatavilla” – sekä oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden strategista päämäärää – “Avoimien oppimateriaalien laatiminen, hyödyntäminen ja yhteiskehittäminen sekä muut avoimet opetuskäytännöt ovat osa korkeakoulutuksen arkea ja mahdollistavat jatkuvan oppimisen”.

Kommentointi on avoinna koko tutkimusyhteisölle 18.9.-3.11.2023. Kommentit kerätään verkkolomakkeella.

Linjausluonnos on saatavilla kolmella kielellä:

Avoimen tieteen hengessä kaikki saadut nimelliset kommentit kootaan ja jaetaan julkisella alustalla. Nimettömiä kommentteja ei huomioida eikä julkaista. 

Kommentointipyyntö on lähetetty korkeakouluille, opiskelijajärjestöille, tutkimuslaitoksille, tieteellisille seuroille, tieteen ja tutkimuksen rahoittajille, tieteellisille kirjastoille ja arkistoille. Kommentointi on tämän lisäksi avoin koko tutkimusyhteisölle ja kommentteja voi jättää joko organisaationa tai henkilökohtaisesti. 

Julkaisujen avoimuuden ja oppimisen avoimuuden asiantuntijaryhmistä koottu työryhmä on yhdessä Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisen ohjausryhmän kanssa laatinut luonnoksen Opinnäytetöiden avoimen saatavuuden osalinjaukseksi. Tämä osalinjaus muodostaa yhtenäisen kokonaisuuden 2019 julkaistun Lehti- ja konferenssiartikkeleiden avoimen saatavuuden osalinjauksen kanssa. Lisäksi osalinjauksessa huomioidaan soveltuvin osin Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden kansallisessa linjauksessa määriteltyjä periaatteita.

Kommentoinnin päätyttyä työryhmä muokkaa luonnosta yhteistyössä Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisen ohjausryhmän kanssa. Tavoitteena on linjauksen hyväksyminen alkuvuoden 2024 aikana.

Samanaikaisesti osalinjauksen kommentoinnin kanssa meneillään on myös kahden oppimisen avoimuuden suosituksen kommentointi.

Kuva: Nick Fewings / Unsplash

Sinua saattaisi kiinnostaa myös