Avoimuutta kandeista väitöskirjoihin

17.6.2024
Tohtorinhattu.

Korkeakouluissa tehdään opinnäytetöitä monilla tasoilla. Miten opinnäytetöiden avoimen saatavuuden linjaus ottaa tämän huomioon?

Opinnäytetöiden avoimen saatavuuden osalinjausta luonnostellut työryhmä aloitti oletuksesta, että eri tasoisille opinnäytteille tarvittaisiin hyvin erityyppisiä suosituksia. Käytännössä osoittautui, että eritasoisilla opinnäytteillä ei olekaan niin suuria eroja. Siksi osalinjaus koskeekin kaikkia korkeakouluissa tehtäviä opinnäytetöitä. Mukana ovat siis pro gradu -työt, syventävien opintojen opinnäytetyöt, AMK- ja YAMK-opinnäytetyöt, lisensiaatintyöt ja väitöskirjat.

Muiden opinnäytteiden osalta niiden avaamiseen liittyvät käytännöt ovat jo hyvin kehittyneitä, mutta kandidaatintutkielmien osalta tilanne on monessa yliopistossa hyvin alkutekijöissään. Keskustelua on käyty myös siitä, ovatko kaikki kandidaatintutkielmat kyllin laadukkaita, että niitä kannattaisi avata kaikkien saataville. 

Osalinjauksessa onkin päädytty ottamaan mukaan vain sellaiset kandidaatintutkielmat, jotka johtavat tutkintoon eli joiden kohdalla opiskelija on päättänyt niin sanotusti ottaa kandinpaperit ulos. Pois jäävät siis tapaukset, joissa kandidaatintutkielma ei ole kandidaatintutkinnon päättävä opinnäyte eli joissa opiskelija jatkaa suoraan maisterivaiheen opintoihin.

Entäpä väitöskirjat?

Väitöskirja poikkeaa muista opinnäytteistä sillä tavoin, että se on jo lähtökohtaisesti tutkimusjulkaisu. Toki muutkin opinnäytteet saattavat olla tutkimusjulkaisuja tai ainakin julkaisuja, mutta näin ei välttämättä ole.

Etenkin väitöskirjat – tosin yhä enenevissä määrin muutkin opinnäytetyöt – saattavat sisältää tutkimusartikkeleita. Näiden osalta osalinjauksessa suositellaan toimittavan Lehti- ja konferenssiartikkeleiden avoimen saatavuuden osalinjauksen mukaisesti. Lisäksi korkeakoulujen suositellaan tarjoavan opinnäytetyön tekijöille tukea artikkelien uudelleenjulkaisulupien hankkimiseen.

Artikkeleja sisältävien opinnäytteiden kohdalla saattaa tulla ongelmia, jos opinnäytteen julkistamista joudutaan viivästyttämään johonkin artikkeliin liittyvän embargon eli julkaisuviiveen takia. Siksi osalinjauksessa kehotetaankin välttämään embargollisten julkaisukanavien käyttöä.

Kuva: CC-BY, Turun musekokeskus

Sinua saattaisi kiinnostaa myös