Uusia osalinjauksia kommentoitavana

7.2.2022
Kädet laittavat kirjekuorta paikoilleen.

Luonnokset kokooma- ja yksittäisteosten avoimuuden sekä avoimien oppimis- ja opetuskäytäntöjen osalinjauksesta ovat kommentoitavana 7.2.–18.3.2022.

Nyt kommentoitavana olevat osalinjausluonnokset täydentävät jo julkaistuja osalinjauksia. Kokooma- ja yksittäisteosten avoimen saatavuuden osalinjaus on osa Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden linjausta, jonka ensimmäinen osalinjaus lehti- ja konferenssiartikkeleista julkaistiin 2019.

Avointen oppimis- ja opetuskäytäntojen osalinjaus taas on osa Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden linjausta. Linjauksesta on julkaistu 2020 ensimmäinen osalinjaus avoimista oppimateriaaleista sekä kummallekin osalinjaukselle yhteiset johdanto ja periaatteet.

Kommentointi on avoinna koko korkeakoulu- ja tutkimusyhteisölle 7.2.-18.3.2022. Kommentit kerätään verkkolomakkeilla.

Osalinjausluonnokset ovat saatavilla kolmella kielellä.

Kokooma- ja yksittäisteosten avoimuuden osalinjaus:

Avoimien oppimis- ja opetuskäytäntöjen osalinjaus:

Kommentoitavana olevien osalinjausten laajemman viitekehyksen ymmärtämiseksi on kommentoijan hyvä kerrata myös:

Avoimen tieteen hengessä kaikki saadut nimelliset kommentit kootaan ja jaetaan julkisella alustalla. Nimettömiä kommentteja ei huomioida eikä julkaista.

Kommentointipyyntö on lähetetty korkeakouluille, tutkimuslaitoksille, tieteellisille seuroille, tieteen ja tutkimuksen rahoittajille, tieteellisille kirjastoille ja arkistoille. Kommentointi on tämän lisäksi avoin koko korkeakoulu- ja tutkimusyhteisölle ja kommentteja voi jättää joko organisaationa tai henkilökohtaisesti.

Osalinjausluonnokset ovat laatineet Julkaisemisen avoimuuden sekä Oppimisen avoimuuden asiantuntijaryhmistä kootut työryhmät yhdessä Avoimen tieteen ja tutkimuksen ohjausryhmän kanssa. Kommentoinnin päätyttyä työryhmät muokkaavat luonnoksia ja esittelevät ne Ohjausryhmälle keväällä 2022. Tavoitteena on osalinjausten hyväksyminen vuoden 2022 aikana.

Kuva: Arnaud JaegersUnsplash

Sinua saattaisi kiinnostaa myös