Kommentera nya delpolicyer

7.2.2022
Händer placerar kuvert på rätt ställe

Utkast till Delpolicy för samlingsverk och monografier samt Delpolicy för öppna lärmetoder är nu öppna för kommentarer 7.2.–18.3.2022.

Policyutkasten kompletterar redan publicerade policyer. Delpolicyn för samlingsverk och monografier sorterar under Policyn för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer, vars första delpolicy gällande öppen tillgång till journal- och konferensartiklar kom ut 2019.

Delpolicyn för öppna lärmetoder i sin tur utgör en del av Policyn för öppen utbildning och öppna lärresurser.  Dess inledning och strategiska principer samt Delpolicyn om öppen tillgång till lärresurser kom ut 2020.

Hela högskole- och forskningssamfundet kan kommentera policyerna 7.2.–18.3.2022. Policytkasten finns tillgängliga på finska, svenska och engelska, och kommentarerna samlas in genom ett webbformulär.

Delpolicyn för samlingsverk och monografier:

Delpolicyn för öppna lärmetoder:

För att förstå referensramen för dessa delpolicyer kan det vara bra att repetera följande:

I den öppna vetenskapens anda publiceras alla med namn försedda kommentarer. Anonyma kommentarer varken beaktas eller publiceras.

Begäran om kommentarer har skickats till högskolor, forskningsinstitut, vetenskapliga sällskap, forsknings- och vetenskapsfinansiärer, vetenskapliga bibliotek och arkiv. Dessutom kan hela högskole- och forskningssamfundet ge sina synpunkter, och man kan kommentera antingen som organisation eller individ.

Utkasten till delpolicyer har tagits fram av arbetsgrupper under expertgrupperna i Öppen tillgång och Öppen utbildning tillsammas med den Nationella styrgruppen för öppen vetenskap och forskning. Efter kommentarperioden bearbetar arbetsgrupperna utkasten och lägger fram den för Styrgruppen under våren 2022. Målet är att godkänna policyerna under 2022.

Bild: Arnaud JaegersUnsplash

Du kan också vara intresserad av