Självutvärdering av öppen vetenskap - din möjlighet att påverka!

5.10.2021
Närbild på blåbärsris, på bilden texten Självutvärdering av öppen vetenskap 2021 på finska.

Delta i självutvärderingsenkäten för Samordningen av öppen vetenskap senast den 29.10.2021 – berätta hur arbetet fungerar och hur vi borde jobba i fortsättningen!

Forskningssamfundets samordning av öppen vetenskap har funnits i tre år, och arbetet har biståtts av Sekretariatet för öppen vetenskap vid Vetenskapliga samfundens delegation. Nu är det dags att utvärdera samordningens verksamhet och planera framtiden.

En av de centrala informationskällorna för självutvärderingen är ett frågeformulär, som är öppet för alla som deltagit i samordningen och som påverkas av det nationella samordningsarbetet. Enkäten är öppen till 19.10.2021.

Självutvärderingens resultat publiceras på Höstdagarna i öppen vetenskap 24.11 vid Åbo universitet.

Text och foto: Henriikka Mustajoki (TSV)

Du kan också vara intresserad av