Avoimen tieteen itsearviointi - mahdollisuutesi kertoa ja vaikuttaa!

5.10.2021
Avoimen tieteen itsearviointi 2021. Mustikoita.

Avoimen tieteen koordinaation itsearviointikysely on auki 29.10.2021 asti. Kerro meille, miten työ on onnistunut ja miten jatkamme tästä eteenpäin.

Tutkimusyhteisön avoimen tieteen koordinaatio on ollut toiminnassa jo kolmen vuoden ajan. Koordinaatiotyötä on tukenut Tieteellisten seurain valtuuskunnan Avoimen tieteen sihteeristö. Nyt on aika arvioida koordinaatiotyön toimintatapoja ja suunnitella seuraavia askeleita. Itsearvioinnin perusteista kerroimme syyskuussa

Itsearvioinnin yksi keskeisistä tietolähteistä on kysely. Kysely on nyt avoinna kaikille koordinaatioon osallistuneille ja niille, joihin avoimen tieteen kansallinen koordinaatiotyö vaikuttaa.

Vastaathan kyselyyn 29.10.2021 mennessä.

Kyselyn avulla kerätään tietoa seuraaviin kysymyksiin:

  1. Avoimen tieteen merkitys - miten avoimen tieteen merkitys on muuttunut organisaatioissa viimeisen 3 v. aikana ja onko koordinaatiolla ollut osuutta muutokseen?
  2. Osallistuminen - koordinaatio perustuu asiantuntijoiden yhteistyöhön, kuinka paljon työtä koordinaation toiminta vaatii ja mistä työpanokset tulevat?
  3. Koordinaation toiminta - kuinka hyvin koordinaatiotyö on organisoitu ja miten koordinaation sihteeristö onnistuu tehtävässään?
  4. Koordinaation edustavuus ja tasapuolisuus - avoimen tieteen koordinaation mandaatti perustuu kaikkien kanssa tehtyyn yhteistyöhön ja yhteisten tavoitteiden määrittelyyn - ovatko kaikki mukana?
  5. Yhteiskehittäminen - avoimen tieteen työ kansallisen linjausten laatimisessa perustuu laajaan yhteiskehittämiseen - onko se saavuttanut tavoitteensa ja tehdäänkö sitä parhaalla mahdollisella tavalla?
  6. Tulevaisuus - mihin koordinaation tulisi keskittyä seuraavaksi ja miten toimintaa voisi kehittää?
  7. Viestintä - koordinaation tehtävä on huolehtia avoimen tieteen tiedonvälityksestä - onko tässä onnistuttu ja miten sitä voisi jatkossa kehittää?

Itsearvioinnin tulokset julkaistaan Avoimen tieteen syyspäivillä 24.11. Turun Yliopistossa.

Teksti ja kuva: Henriikka Mustajoki (TSV)

Sinua saattaisi kiinnostaa myös