Oppimisen avoimuuden suosituksia kommentoitavana

18.9.2023
Kynä ja teroitin.

Kaksi oppimisen avoimuuden suositusta nyt kommentoitavana 3.11. asti.

Kommentointilomake

Kommentoinnilla on kaksi suositusta, jotka liittyvät Oppimisen ja oppimateriaalien avoimuuden kansalliseen linjaukseen. Suosituksista toinen, Avointen oppimisympäristöjen saavutettavuus ja esteettömyys täsmentää linjauksen kolmatta periaatetta, jonka mukaan oppimisen avoimuudessa huomioidaan myös sen soveltuminen moninaisille oppijoille esimerkiksi saavutettavuuden avulla. Suosituksesta on ilmestynyt aiemmin ensimmäinen, avoimien oppimateriaalien saavutettavuutta käsittelevä osa (osana teosta Oppimisen avoimuuden suosituksia 2021).

Avoimien oppimis- ja opetuskäytänteiden laatusuositus puolestaan täsmentää linjauksen ensimmäistä periaatetta, jossa opetuksen laatua arvioidaan avoimuuden ohella, ja kolmatta periaatetta, jonka mukaan oppimisen avoimuudessa huomioidaan myös sen soveltuminen moninaisille oppijoille esimerkiksi saavutettavuuden avulla. Aiemmin on ilmestynyt avoimien oppimateriaalien laatua käsittelevä kriteeristö, jota tämä suositus osaltaan täydentää (osana teosta Oppimisen avoimuuden suosituksia 2021).

Kommentointiaikaa on 3.11.2023 asti.  Suositusten kommentointi järjestetään avoimena asiantuntijakommentointina. Kommentointipyyntöä ei lähetetä organisaatioiden kirjaamoihin. Samanaikaisesti suositusten kommentoinnin kanssa meneillään on myös Opinnäytetöiden avoimen saatavuuden osalinjauksen kommentointi.

Suosituksien sisällöistä ja niiden soveltamisesimerkeistä kerrotaan myös kommentointikierroksen jälkeen Oppimisen avoimuuden asiantuntijaryhmän tulevassa webinaarisarjassa.

Kuva: RoonZ nlUnsplash

Sinua saattaisi kiinnostaa myös