Avoimen tieteen ja tutkimuksen kevät 2022

25.1.2022
kuvituskuva sinivuokoista

AVOTT-kevättä rytmittävät linjaustyöt sekä seurannan aloittaminen.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen (AVOTT) kevättä rytmittävät linjaustyöt, seurannan aloittaminen, riskianalyysi sekä arkkitehtuurityö. Myös eurooppalainen yhteistyö vastuullisen arvioinnin merkeissä jatkuu.

AVOTT-linjaustyö

Avoimen tieteen ja tutkimuksen linjauskokonaisuus alkaa valmistua. Kevään ensimmäiselle kommentointikierrokselle avataan osalinjaukset yksittäis- ja kokoomateosten avoimesta saatavuudesta sekä avoimista oppimis- ja opetuskäytännöistä. Näiden kommentointi alkaa viikolla 6. 

Tutkimusmenetelmien avoimen saatavuuden osalinjaus on myös valmistelussa, ja sen vuoro on aueta kommentoinnille viikolla 15. 

Avoimen toimintakulttuurin linjaus oli kommentoinnilla syksyllä ja sitä muokataan nyt kommenttien perusteella. Tavoitteena on linjauksen hyväksyminen Ohjausryhmän maaliskuun kokouksessa. Toimintakulttuurin linjauksen tueksi on laadittu kolme suositusta, jotka ovat avoimella kommentoinnilla 7.2. asti. 

Seuranta

AVOTT-seurantamalli laadittiin 2021, ja se otetaan käyttöön keväällä 2022. Seuranta keskittyy tänä vuonna avointen tieteellisten julkaisujen määriin sekä kyselyllä kerättävään tietoon ohjaavista dokumenteista ja palveluista. Jatkossa on tarkoitus laajentaa seurantaa ja lisätä siihen muita indikaattoreita. Seurannan tiedonkeruu toteutetaan touko-kesäkuussa, ja tulokset julkaistaan tiedejatutkimus.fi:ssä lokakuussa. 4.3. asti on myös mahdollisuus kokeilla seurannan kyselyä ja sen pisteytystä. Pisteytys vahvistetaan Ohjausryhmän kokouksessa 30.3.

Mikä uhkaa avointa tiedettä ja tutkimusta?

AVOTT-koordinaatio tekee tänä keväänä laajan riskianalyysin. Keskiössä ovat jo olemassa olevat linjaukset ja niiden tavoitteiden saavuttamista uhkaavat riskit. Työ etenee vaiheissa – tammikuussa pidetään ensimmäiset riskityöpajat, joissa hahmotetaan riskiavaruus. Tämän jälkeen AVOTT-sihteeristö kategorisoi riskejä, ja sen jälkeen jatketaan maaliskuussa yhteisellä riskityöpajalla. Riskianalyysin pohjalta tunnistettujen riskien ehkäisemistä pohditaan puolestaan loppukeväällä. Riskianalyysi valmistuu kesäkuussa.  

Arkkitehtuuri ja säädökset avoimen tieteen ja tutkimuksen tukena

Avoin tiede ja tutkimus tarvitsee tuekseen sekä hyvän infrastruktuurin että sitä tukevia säädöksiä. Arkkitehtuurityöryhmä on aloittanut toimintansa kokonaisarkkitehdin tukemana, ja sen toimintaa voi seurata työryhmän wiki-sivuilla. Tavoitteena on saada valmiiksi ensimmäinen raportti syksyn aikana. 

Eurooppalaiset ja kansalliset säädökset puolestaan vaikuttavat suoraan tutkitunkin tiedon käyttöön, tekijänoikeuksiin sekä arkistointiin. Näitä kysymyksiä pohditaan yhdessä Valtiovarainministeriön kanssa työryhmässä, jonka tämän vuoden asialistalla on esimerkiksi pohtia tutkitun tiedon omistajuutta, laatua sekä yhteentoimivuutta. Säädösten vaikutuksia avataan myös AVOTT-juttusarjassa.

Euroopassa pohditaan vastuullista arviointia

Suomessa on laadittu vastuullisen arvioinnin kansalliset suositukset 2020. Euroopassa pohditaan nyt eurooppalaisen yhteisen suosituksen (‘Paris Pact’) laatimista. AVOTT-sihteeristö seuraa prosessia, ja osallistuu sen työryhmiin. Yksi tärkeä teema on tieteen ja tutkimuksen monikielisyyden huomioiminen osana arviointia.

Teksti ja kuva: Henriikka Mustajoki, AVOTT sihteeristö

Sinua saattaisi kiinnostaa myös