Tunnistetaan mikä uhkaa tutkimuksen avoimuuden kehitystä

9.12.2021
kuvituskuva Jenga

Keväällä 2022 asiantuntijayhteisössä tunnistetaan riskejä avoimen tieteen ja tutkimuksen etenemisen tiellä.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaatio (AVOTT) on laatinut kattavat linjaukset, joissa määritellään yhteisiä avoimuutta edistäviä tavoitteita. Näiden saavuttaminen ei ole itsestäänselvyys. Matkalla on monenlaisia haasteita ja uhkia, jotka voivat joko hidastaa tai kokonaan estää meitä saavuttamasta yhteisesti sovittuja tavoitteita. AVOTT-koordinaatiossa perehdytäänkin näihin riskeihin kevään 2022 aikana. Tavoitteena on tunnistaa tärkeimmät riskit ja pohtia miten niiden toteutumisen todennäköisyyttä voidaan pienentää tai miten voimme valmistautua niihin riskeihin, joita emme voi hallita?

Riskianalyysityötä seuraa Avoimen tieteen ja tutkimuksen ohjausryhmä ja sitä koordinoi AVOTT-sihteeristö. Riskityön ytimessä on kuitenkin asiantuntijayhteisö. Riskianalyysi toteutetaan kolmessa vaiheessa

Ensimmäisessä vaiheessa jokainen neljästä asiantuntijaryhmästä täydentää oman riskiavaruuden eli pohtii asiantuntija-alueen tavoitteiden tiellä olevia riskejä. Riskiavaruutta jäsentämään asiantuntijayhteisö tunnisti seitsemän mahdollista riskien lähdettä: 

  1. Resurssit – taloudelliset ja aika
  2. Tutkimuskulttuuri (tahtotila)
  3. Meritoituminen ja kannustimet
  4. Teknologia / infrastruktuuri – saavutettavuus, luotettavuus
  5. Sääntely – lainsäädäntö, kansalliset linjaukset, organisaatioiden politiikat, muut ohjaavat dokumentit
  6. Sidosryhmät – yritysyhteistyö, päättäjät, yhteiskunta (ne joiden kanssa tutkittua tietoa tuotetaan ja ne jotka sitä käyttävät)
  7. Palvelut ja osaaminen

Toisessa vaiheessa, riskien tunnistamisen jälkeen, asiantuntijayhteisö kokoontuu maaliskuussa työpajaan tunnistamaan tärkeimmät riskit. Ohjausryhmä pohtii puolestaan riskiavaruuksia ja niiden tärkeimmäksi arvioituja riskejä maaliskuun lopussa. 

Viimeisenä vaiheena on tunnistaa miten voimme valmistautua tärkeimpiin riskeihin – mitä toimenpiteitä voidaan tehdä riskien ehkäisemiseksi ja miten valmistautua riskien mahdolliseen toteutumiseen?

Koko riskianalyysi valmistuu kesäkuussa 2022.

Riskianalyysin keskeisenä tavoitteena on keskustella riskeistä avoimesti, sillä vain tunnistettuihin riskeihin on mahdollista valmistautua systemaattisesti. Nyt tehtävästä riskianalyysistä on hyötyä sekä kansalliselle koordinaatiotyölle että yksittäisille organisaatioille toiminnan suunnittelussa. AVOTT-sihteeristöä tukee riskianalyysin koordinoinnissa Aalto Yliopiston riskiasiantuntija Tapio Tierala. 

Kaikki ovat tervetulleita mukaan riskianalyysityöhön. Riskityöpajoista saat tietoa avointiede.fi-etusivulta. 

Teksti: Henriikka Mustajoki, AVOTT sihteeristö

Photo by Valery Fedotov on Unsplash

Sinua saattaisi kiinnostaa myös