Avoimen tieteen rakenteiden edistämistä ohjausryhmän kokouksessa

15.6.2021
kuvituskuva kompassi

Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallinen ohjausryhmä kokoontui 7.6.2021 ja asialistalla oli erityisesti avoimen tieteen rakenteiden kehittämisen ja tukemisen asioita.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallinen ohjausryhmä kokoontuu kuusi kertaa vuodessa. 7.6.2021 oli vuoden kolmas kokous. Kaikkien kokousten muistiot löytyvät ohjausryhmän verkkosivulta.

Kesäkuun kokouksen päätösasiana oli avoimen tieteen tavoitearkkitehtuurin työryhmän perustaminen. Ohjausryhmä oli asettanut helmikuussa valmistelevan ryhmän laatimaan tavoitearkkitehtuurityöryhmän toimeksiannon. Työryhmään lähetetään nimeämispyynnöt ohjausryhmän esittämille tahoille ja ryhmä aloittaa 2-vuotisen työnsä syksyllä 2021. Tavoitearkkitehtuurin laatiminen on tärkeä tehtävä, jotta infrastruktuurien kehittämistä voidaan jatkaa entistä selkeämmin yhteistyössä ja tutkimuksen tarpeita edistäen. 

Kokouksen keskeiset keskusteluasiat ovat myös oleellisia avoimen tieteen rakenteiden vahvistamisessa. Avoimen toimintakulttuurin asiantuntijaryhmän puheenjohtaja Mari Riipinen esitteli avoimen toimintakulttuurin linjauksen ensimmäisen avoimen luonnoksen. Tässä linjauksessa keskitytään palveluiden, kannustimien ja arvioinnin kehittämiseen. Asiantuntijaryhmä sai ohjausryhmältä arvokasta ohjausta luonnoksen jatkokehittämiseen. Asia palaa ohjausryhmän asialistalle elokuussa ja suunnitelmana on avata luonnos avoimelle kommentoinnille syksyllä 2021. 

Myös avoimen tieteen seurantaryhmän malli oli ohjausryhmän toisessa käsittelyssä. Ohjausryhmä pohti erityisesti seurannan käyttöä ja vaikutusta tutkimusyhteisöön. Työryhmä jatkaa seurantamallin kehittämistä ohjeistuksen mukaisesti ja pilotoi seurannan kyselyä kesän ja syksyn aikana. Seurantamalli avataan avoimelle kommentoinnille syksyllä 2021.

Kiitos jälleen kerran ohjausryhmälle tärkeästä ja aktiivisesta keskustelusta avoimen tieteen ja tutkimuksen kehittämiseksi. Seuraava kokous on 23.8.

 

Teksti: Henriikka Mustajoki (TSV), ohjausryhmän esittelijä

Kuva: muokattu alkuperäisestä: Jametlene Reskp on Unsplash

 

Sinua saattaisi kiinnostaa myös