Tutkijanarvioinnin hyvät käytännöt/ God praxis inom utvärdering av forskare/ Good practice in researcher evaluation

Tutkijanarvioinnin hyvät käytännöt. Vastuullisen tutkijanarvioinnin kansallinen suositus 

Image
Avaa tiedosto (PDF)

God praxis inom utvärdering av forskare. Nationell rekommendation för ansvarsfull utvärdering 

Image
Öppna filen (PDF)

Good practice in researcher evaluation. Recommendation for the responsible evaluation of a researcher in Finland

Image
Download (PDF)

Julkaisutiedot

Julkaisun nimi: Tutkijanarvioinnin hyvät käytännöt. Vastuullisen tutkijanarvioinnin kansallinen suositus

Tekijä: Vastuullisen tutkijanarvioinnin työryhmä

Julkaisusarja: Vastuullisen tieteen julkaisusarja 5:2020

ISSN 2670-062X

ISBN 978-952-5995-26-8

DOI https://doi.org/10.23847/isbn.9789525995268

Copyright: CC-BY

 

Titel: God praxis inom utvärdering av forskare. Nationell rekommendation för ansvarsfull utvärdering

Författare: Arbetsgruppen för ansvarsfull utvärdering av forskare

Publikationsserie: Publikationsserie för ansvarsfull forskning 6:2020

ISSN 2670-062X

ISBN 978-952-5995-27-5

DOI https://doi.org/10.23847/isbn.9789525995275

Copyright: CC-BY

 

Title: Good practice in researcher evaluation. Recommendation for the responsible evaluation of a researcher in Finland

Author: Working group for the responsible evaluation of a researcher

Series: Responsible Research Series 7:2020

ISSN 2670-062X

ISBN 978-952-5995-28-2

DOI https://doi.org/10.23847/isbn.9789525995282

Copyright: CC-BY