Policy för öppna forskningsmaterial och -metoder

Senast uppdaterad 29.10.2021

Ladda ner

 

 

Information om publikationen

Titel: Öppna forskningsmaterial och -metoder. Policy och åtgärdsprogram för det finländska högskole- och forskarsamfundet 2021–2025. Delpolicy 1: Öppen tillgång till forskningsdata

Upphovsman: Samordningen av öppen vetenskap, Vetenskapliga samfundens delegation

Redaktionskommitté: Susanna Nykyri, Seliina Päällysaho, Tomi Rosti (ordf.), Anne Sunikka, Anssi Neuvonen, Mari Elisa Kuusniemi

Publikationsserie: Publikationsserie för ansvarsfull forskning 6:2021

Utgivare: Delegationen för informationsspridning (TJNK) och Vetenskapliga samfundens delegation (TSV)

ISSN: 2670-062X

ISBN: 978-952-5995-47-3

DOI: https://doi.org/10.23847/isbn.9789525995473

Copyright: CC-BY