Eurooppa haluaa muuttaa arviointikäytäntöjä

29.3.2021
kuvituskuva.

Euroopassa pohditaan miten tutkijan ja tutkimuksen arviointia voidaan muuttaa yhdessä avoimemmaksi ja monimuotoisemmaksi. 

Tutkijoiden ja tutkimuksen arviointi on keskeinen tapa toteuttaa tutkimusyhteisön arvoja ja päämääriä. Mikä tämä päämäärä lopulta on, miten avoin tiede siihen liittyy ja miten päämäärän tulisi näkyä arvioinnissa - näitä kysymyksiä pohdittiin kolmipäiväisessä Euroopan komission järjestämässä jäsenmaiden seminaarissa maaliskuussa.

Jos vastuullisella arvioinnilla tehdään tutkimuksen perusarvoista todellisuutta, niin mitä nämä arvot sitten ovat? Komission tilaisuudessa arvioinnin tavoitteeksi asetettiin luoda rohkea, innostunut ja inklusiivinen tutkimusyhteisö. Toisaalta tutkimuksen yksi perimmäisistä tavoitteista on tuottaa tutkittua tietoa, joka hyödyttää yhteiskuntaa tukien kaikkien oikeutta päästä tiedon äärelle. Avoimen tieteen näkyminen arvioinnissa ei ole päämäärä sinänsä vaan tapa saavuttaa tutkimuksen perimmäisiä tavoitteita. Arviointi tarjoaa työkalut ohjata ja kannustaa tutkimusta ja tutkijoita kohti tätä päämäärää ja lisääntyvää avoimuutta.

Muutosta motivoi monet tekijät

Paine ja toive tutkijoiden arvioinnin muutokseen ei lähde vain avoimesta tieteestä, vaikka se onkin yksi keskeinen muutosajuri. Taustalla on useita selkeitä trendejä. Yksi niistä on urapolkujen moninaistaminen. Tällä usein tarkoitetaan mahdollisuuksia toimia tutkijana, siirtyä toisiin tehtäviin ja palata takaisin tutkijaksi. Tämän lisäksi halutaan nähdä tutkijuus laajempana kokonaisuutena, johon kuuluu esimerkiksi opettaminen, yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja johtajuus.

Urapolkujen moninaisuus lisää tutkimuksen toimintakulttuurin avoimuutta - tutkimusyhteisö on itsessään avoin. Portugalin EU presidenttikauden yksi teemoista on nimenomaan tutkijan urapolkujen ja arvioinnin kehittäminen. Julkilausumia on odotettavissa toukokuussa 2021. 

Vastuullisen arvioinnin suosituksia on tehty kansallisesti. Nyt komissio pohtii laajempaa arvioinnin kehittämisestä sopimista. Maaliskuun seminaarin yksi tavoite oli aloittaa tämä prosessi. Seuraavat askeleet otetaan syksyllä 2021. Tätä suuntaa tukee myös uusin ERA julkaisu, joka tarttuu aiheeseen erityisesti tutkijan taitojen kautta. 

Rahoittajien vaikutus

Ohjaavat dokumentit ovat yksi tapa edistää arvioinnin muutosta. Toinen selkeä muutosvoima lähtee rahoituksesta. Horizon Europe ohjelman arvioinnissa otetaan huomioon laajasti tutkimuksen vaikuttavuus ja avoimuus. Science Europe on myös julkaissut omat suosituksensa arvioinnin uudistamiseksi ja niissäkin suositellaan huomioimaan entistä laajempi kirjo tutkimuksen tuotoksia ja yhteiskunnallista vaikuttamista. Suomen Akatemian uusimmat arviointiohjeet ovat tämän kanssa linjassa. 

Muutokseen tarvitaan koko kansainvälinen tutkimusyhteisö

Koska tutkimus on kansainvälistä, tarvitaan arvioinnin muutokseen myös kansainvälinen yhteisymmärrys. Muutokset yhdessä maassa eivät saisi riskeerata tutkijoiden uramahdollisuuksia kansainväisesti. Samalla arvioinnit tekee organisaatio, joten muutoksen käytännön taso on paikallinen tai vähintäänkin kansallinen.

Yhteisen arviointikulttuurin perustaksi tarvitaan myös toimivia tietomalleja ja tietoa tutkijan toiminnasta ja saavutuksista. Näiden kehittämistä on edistetty osana Tieteellisten seurain valtuuskunnan koordinoimaa EOSC Co-Creation hanketta

Kansainvälinen muutos on nyt vahvasti käynnissä ja Eurooppa on siihen sitoutunut. Muutos ei kuitenkaan rajoitu Eurooppaan, vaan sitä edistetään myös maailmanlaajuisesti. Yksi esimerkki on UNESCOn työ avoimen tieteen suositusten laatimiseksi. Niissäkin huomioidaan arvioinnin kehittämisen tärkeys.

Suomessa Tutkijan vastuullisen arvioinnin suositukset luovat hyvän pohjan sekä kansalliselle kehitykselle, että osallistumiselle kansainväliseen keskusteluun. Tulossa on nyt muutoksia, joilla on merkitystä koko tutkimusyhteisölle. Niitä on tärkeää seurata ja olla mukana kehitystyössä. 

Linkkejä:

Aiheesta aikaisemmin kirjoitettua:

Teksti ja kuva: Henriikka Mustajoki, TSV

Sinua saattaisi kiinnostaa myös