Julkaisufoorumi-luokitus - käytä vain vastuullisesti!

22.3.2019
Kuvituskuva

Julkaisufoorumi-seminaarissa 21.3. Tieteiden talolla käsiteltiin Julkaisufoorumin vuoden 2018 päivitysarviointia. Tilaisuudessa sivuttiin myös Julkaisufoorumi-luokituksen suhdetta avoimeen julkaisemiseen sekä luokituksen vastuullista käyttöä.

Julkaisufoorumin synnyn taustalla oli tarve ottaa myös tutkimuksen laatu huomioon OKM:n rahoitusmallissa. Julkaisufoorumin ohjausryhmän puheenjohtaja, rehtori Keijo Hämäläinen (Jyväskylän yliopisto) totesi, että mittaaminen on selvästi vaikuttanut tiedeyhteisön toimintaan. Jos ennen tutkijat pyrkivät lähinnä maksimoimaan julkaisumääriään, nyt trendinä on ollut kunnianhimoisempi siirtyminen Julkaisufoorumin näkökulmasta laadukkaampiin julkaisukanaviin.

Usein kuulee väitettä, että tutkimuksen laadun ja avoimuuden ajaminen olisivat keskenään ristiriidassa. Julkaisufoorumin ohjausryhmän sihteeri, suunnittelupäällikkö Janne Pölönen (TSV) näytti selkein luvuin, että ristiriita ei ole välttämättä kovin suuri, koska jopa Julkaisufoorumi-luokituksen tasoilla 2 ja 3 on paljon rinnakkaistallennuksen sallivia julkaisukanavia. Avoimuus toteutuu hyvin etenkin tieteellisissä lehdissä, kun taas konferenssi- ja kirjajulkaisujen avoimuudessa on vielä kehitettävää.

Myös huhut laadukkaiden tutkimusjulkaisujen keskittymisestä isoille kustantajille osoittautuivat liioitelluiksi. Suurilla kustantajilla on pientä etumatkaa Julkaisufoorumin-luokituksen 2- ja 3-tasoilla, mutta näilläkin tasoilla valtaosa julkaisukanavista kuului muille kustantajille. Myös suurten kustantajien julkaisusarjoista valtaosa sijoittuu tasoluokkaan 1. Huomionarvoista on myös se, että tasoluokissa 1 ja 2 on myös kotimaisilla kielillä julkaisevia julkaisukanavia.

Asiantuntijapaneelit

Julkaisufoorumi-luokituksen päättävät eri tieteenaloihin keskittyvät asiantuntijapaneelit. Panelisteilla on oman asiantuntemuksensa lisäksi tukenaan erilaisia indikaattoreita ja vaikuttavuuskertoimia sekä esimerkiksi Norjan ja Tanskan vastaavat laatuluokitukset. Myös kansallisella tiedeyhteisöllä on mahdollisuus ehdottaa julkaisukanavien luokitusten muuttamista.

Seminaarissa mukana olleet paneelien puheenjohtajat totesivat kaikki, että arvioitavien lehtien määrä on lisääntynyt räjähdysmäisesti. Osaksi puheenjohtajat arvelivat lehtien syntyvän luontaisesti uusien tutkimusalojen myötä, mutta osaksi takana saattaa olla silkka rahastaminen, jossa kustantajat käyttävät hyväksi tutkijoiden palkatonta työtä.

Puheenjohtajia mietitytti myös tasojen 2 ja 3 erottelun tarve. Sosiaalitieteiden, media- ja viestintätieteiden sekä muiden yhteiskuntatieteiden paneelin puheenjohtaja, professori Pekka Isotalus (Tampereen yliopisto) pohti, että erottelu on hankala erityisesti ihmistieteissä, joissa monia hyvinkin erilaisia tieteenaloja on koottu samaan paneeliin. Koska tasoilla 2 ja 3 on julkaisuvolyymiin perustuvat kiintiöt, jo yhden runsavolyymisen lehden nosto tasolle 3 saattaa pudottaa monia muita lehtiä alemmalle tasolle.

Julkaisufoorumi tutkimuksen arvioinnissa?

Julkaisufoorumin ohjausryhmän varapuheenjohtaja, vararehtori Jaakko Aspara (Hanken) muistutti, että Julkaisufoorumi-luokitus on alun perin tarkoitettu keskimääräiseen laadun arviointiin, kun tarkastellaan suuria julkaisumääriä. Pienien julkaisumäärien ja etenkin yksittäisten tutkijoiden arviointiin luokitus soveltuu karkeutensa takia huonosti, erityisesti jos verrataan eri tieteenalojen edustajia.

Koska luokitusta kuitenkin käytännössä sovelletaan tapauksiin, joihin sitä ei ole suunniteltu sovellettavan, Aspara toivoi, että tällöinkin soveltaminen olisi vastuullista. Luokitusta ei missään tapauksessa pitäisi käyttää yksinomaisena mittarina. Esimerkiksi tutkimusyksikköjen arvioinnissa julkaisufoorumi-luokitus voi soveltua yksikön kehityksen arviointiin, muttei yksikköjen keskinäiseen vertailuun.

Yksittäisen tutkijan arvioinnissa taas luokitus tarvitsee ehdottomasti rinnalleen tutkijan julkaisujen sisällön laadunarviointia, esimerkiksi asiantuntija-arvioiden avulla. Lisäksi Aspara muistutti, että luokitusta pitää soveltaa eri tavoilla eri tieteenaloilla ja että arvioinnin kriteerien pitäisi olla läpinäkyviä ja arvioitavien henkilöiden tiedossa.

Teksti: Ilmari Jauhiainen

Sinua saattaisi kiinnostaa myös