Tutkijan vastuullisen arvioinnin suositus - Miten tästä eteenpäin?

4.6.2019
Kuvituskuva

Tutkijan vastuullinen arviointi on tärkeä osa avoimemman tutkimuskulttuurin kehittämistä. Arviointi ohjaa tutkijoiden toimintaa monella tavalla.

Se ohjaa, mitä tutkitaan, miten tutkimus julkaistaan ja miten tutkittu tieto saadaan muiden käytettäväksi. Arviointi vaikuttaa erityisesti siihen, miten tutkija käyttää aikaansa ja mihin hänen urallaan kannattaa keskittyä. Siten arviointi on myös avoimemman tutkimuksen ytimessä.

Tieteellisen seurain valtuuskunta kutsui syksyllä 2018 koolle työryhmän laatimaan suosituksen tutkijan vastuulliseen arviointiin. Työryhmän laatiman suosituksen luonnos oli avoimesti kommentoitavana toukokuussa 2019

Kommentteja kertyi yhteensä 68:

 • tieteellisiltä seuroilta 20
 • yksityishenkilöiltä 19
 • yliopistoilta 10
 • ammattikorkeakouluilta 4
 • tutkimuslaitoksilta 4
 • ministeriöiltä 2
 • muilta organisaatioilta 9

Suuri kiitos kaikille kommentoineille. Huolellisesti laaditut kommentit ovat vankka pohja, jolla suositusta voi kehittää entistä vahvemmaksi toimintakulttuurin ohjeistukseksi. 

Kommenttien perusteella suositus on saanut selkeää tukea tutkimusyhteisöltä. Muokkaustarpeitakin on ehdotettu ja niistä keskeisimmät liittyvät:

 • keskeisten käsitteiden selkeämpään avaamiseen
 • metriikan ja laadullisen arvioinnin välisen suhteen tarkentamiseen 
 • avoimuuden rooliin tutkimusarvioinnissa
 • portfolion käyttökelpoisuuteen arvioinnin välineenä

Työryhmä käy kaikki kommentit läpi kesän 2019 aikana ja muokkaa suositusta niiden pohjalta. Suositus valmistuu syksyllä 2019 ja kaikki sen saamat kommentit avataan samassa yhteydessä. 

Suosituksen työstämisessä otetaan huomioon myös kansainvälinen kehitys. Esimerkiksi kesäkuussa 2019 julkaistu Hong Kong Manifesto for Assessing Researchers: Fostering Research Integrity tukee monia suomalaisen suosituksen linjauksia.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös