Policy för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer

Öppen tillgång till forskningspublikationer – Forskarsamfundets nationella policy och åtgärdsprogram 2020–2025: Delpolicy för öppen tillgång till journal- och konferensartiklar (2019)

DOI: https://doi.org/10.23847/isbn.9789525995206

 

Kuvituskuva.