Öppen utbildning och öppna lärresurser

Öppen utbildning och öppna lärresurser. Policy och åtgärdsprogram för det finländska högskole- och forskarsamfundet 2021–2025. Delpolicy 1 – Öppen tillgång till lärresurser (2020)

DOI: https://doi.org/10.23847/isbn.9789525995244 

Första sidan av den policyn