Inhemska policyn

Här publiceras policyn som skrivits i samband med samordningen av öppen vetenskap samt övriga centrala inhemska riktlinjer.

Det finlänska forskarsfamfundets nationella policyn för öppen vetenskap

Policy för forskningskulturen öppenhet

  • Pågående arbete: delpolicyn om incitament för forskare, lärare och forskningsgrupper samt tjänster och övriga praxis som stöder öppenhet
  • Planerat: delpolicy on medborgarforskning

Policy för öppen tillgång till forskningsdata och -metoder

  • Pågående arbete: delpolicy för öppen tillgång till forskningsdata
  • Planerat: delpolicy för öppen tillgång till forskningsmetoder

Policy för öppen tillgång till vetenskapliga publikationer

Policy för öppen utbildning och öppna lärresurser