Tutkimusaineistojen avoimuuden saatavuuden osalinjaus ohjausryhmän käsittelyssä

16.2.2021
kuvituskuva kompassi

Avoimen tieteen ja tutkimuksen uusi kansallinen ohjausryhmä kokoontui ensimmäiseen kokoukseensa 8.2.2021. 

 

Avoimen tieteen ja tutkimuksen koordinaation toiminta perustuu yhteistyölle ja avoimuudelle. Näiden periaatteiden mukaisesti kaikki Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisen ohjausryhmän kokousten asialistat ja muistiot ovat avoimia ja löytyvät koordinaation verkkosivuilta.

Kokouksien mustiot liitetään myös avoimen tieteen kerran kuussa lähtevään uutiskirjeeseen ja jatkossa kokouksen tärkeimmät teemat nostetaan myös osaksi Avoimen tieteen ja tutkimuksen ajankohtaisia teemoja. Ajankohtaiset teemat liittyvät sitten osaksi kansallista www.tiedejatutkimus.fi uutisvirtaa. 

Uuden ohjausryhmän aloittamisen myötä kokouksiin osallistuu jatkossa myös kaikkien asiantuntijaryhmien puheenjohtajat. Näin varmistuu koordinaation eri osien välinen saumaton yhteistyö.

Helmikuun 8. päivänä pidetyssä kokouksessa käytiin kolme keskeistä sisällöllistä keskustelua (Muistio):

  1. Tutkimusaineistojen avoimen saatavuuden osalinjauksen viimeisin luonnos esiteltiin Ohjausryhmälle. Ohjausryhmä totesi, että osalinjaus on  vähäisiä muutoksia vaille valmis. Ohjausryhmä pyysi linjaustyöryhmää valmistelemaan osalinjauksen hyväksyttäväksi seuraavaan kokoukseen 13.4.2021. Ohjausryhmä kiitti valmistelevaa työryhmää ja sen puheenjohtajaa Tomi Rostia (UEF) hyvästä valmistelutyöstä.
  2. Ohjausryhmä päätti valmistella Avoimen tieteen ja tutkimuksen infrastruktuurin viitearkkitehtuurin uudistamistyötä perustamalla valmistelevan työryhmän. Valmistelevan työryhmän tehtäväksi annettiin määritellä tarkennettu toimeksianto viitearkkitehtuuria päivittävälle varsinaiselle työryhmälle. Varsinainen työryhmä kutsutaan koolle valmisteluryhmän saatua työnsä päätökseen kesäkuussa 2021. Valmisteluryhmään osallistuvat CSC, Kansalliskirjasto, tieteellisten kirjastojen FUN-verkosto, kirjastojen, arkistojen ja museoiden KAM-verkosto, Tietoarkisto sekä tieteelliset seurat. Avoimen tieteen koordinaation edustaja toimii valmistelevan ryhmän sihteerinä.
  3. Ohjausryhmä hyväksyi asiantuntijaryhmien tekemän esityksen opinnäytetöiden omasta osalinjauksesta osana Tutkimusjulkaisujen avoimen saatavuuden linjauskokonaisuutta. Opinnäytetöiden osalinjauksen on suunniteltu valmistuvan vuonna 2022.  

Seuraava ohjausryhmän kokous pidetään 13.4.2021. Asialista valmistellaan noin kaksi viikkoa ennen kokousta. 

Avoimen tieteen koordinaatio > ohjausryhmä: Ohjausryhmä | Avoin tiede

Tiede- ja tutkimusuutiset - Tiedejatutkimus.fi 

Avoimen tieteen linjausten kokonaisuus

 

Teksti: Henriikka Mustajoki (TSV)

Kuva: muokattu alkuperäisestä: Jametlene Reskp on Unsplash

 

Sinua saattaisi kiinnostaa myös