Keväällä 2024 AVOTT tarkentaa katsettaan vuoteen 2030

12.2.2024
Kuvituskuva, jossa on vaalenapunaisena kukkivia kirsikkapuita.

Koordinaation alkuvuosi käynnistyy viitearkkitehtuurin ja rahoituksen nykytilaraportin julkaisutilaisuuksien valmistelulla. Koostimme kevätkauden askelmerkkejä uutiseen.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisen koordinaation kevät 2024 käynnistyy AVOTT-viitearkkitehtuurin julkaisun sekä rahoitusmallin ensimmäisten osien työstämisen merkeissä. Myöhemmin keväällä luvassa on seurannan 2024 käynnistäminen, linjauskokonaisuuden päivittämisen aloittaminen sekä kesäpäiville valmistuvia työryhmien tuotoksia. 

Viitearkkitehtuuri julkaistaan maaliskuussa juhlallisissa merkeissä 

AVOTT-ohjausryhmä hyväksyi Avoimen tieteen ja tutkimuksen viitearkkitehtuurin vuoden 2023 viimeisessä kokouksessaan 13.12. Viitearkkitehtuuri 2024–2030 antaa kokonaiskuvan avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisesta tavoitetilasta 2030 sekä arvioi kokonaisuuden nykytilaa. Arkkitehtuurin avulla pidetään huolta siitä, että AVOTT-linjauskokonaisuus on ajanmukainen ja että tutkimusyhteisön toimintaresursseja kehitetään yhdenmukaisesti linjauskokonaisuudessa asetettujen tavoitteiden kanssa. 

Rahoitusryhmä on kartoittanut nykytilaa, ja nyt on varsinaisen rahoitusmallin työstämisen aika 

Avoimen tieteen rahoitusta pohtiva työryhmä on syksyllä 2023 kartoittanut avoimen tieteen rahoituksen nykytilaa. Tuloksia esitellään huhtikuussa 8.4.2023 järjestettävässä keskustelutilaisuudessa. Työryhmän toinen puheenjohtajakausi on alkanut alkuvuodesta ja kevää 2024 työlistalla on aloittaa ryhmän tehtävänannon mukaisen rahoitusmallin työstäminen Anu Lahtisen (Suomen tiedekustantajien liitto, HY) johdolla. Mallin ensimmäinen versio on tarkoitus saada kommentoinnille syksyllä 2024. 

Seuranta laajenee vuonna 2024 uusin indikaattorein 

AVOTT-seurannan kysely tutkimusorganisaatioille käynnistyy toukokuussa. Kyselyyn on lisätty indikaattoreita kansalaistieteestä, yritysyhteistyöstä, tutkimusmenetelmistä ja -infrastruktuureista sekä avoimesta oppimisesta uusiin osalinjauksiin ja suosituksiin perustuen. Seurantamallia toteutetaan lisäämällä yhteistyön indikaattorit kaikilla osa-alueilla sekä tutkimusaineistojen määrälliset indikaattorit. Lisäksi joitakin indikaattoreita on täsmennetty asiantuntijoilta saadun palautteen avulla. Hyvistä käytännöistä sen sijaan ei kysytä tällä kertaa.

Linjauksia julkaistaan ja päivitetään ajankohtaisiksi 

Linjausten osalta vuosi 2024 tarkoittaa sekä uusien linjausten valmistelua että vanhojen linjausten päivittämistä. Linjauskokonaisuus on nykyisessä muodossaan voimassa vuoteen 2025, ja päivityksen tavoitteena on päivittää voimassaolo vuoteen 2030 asti. Päivittämistyötä on tarkoitus sisällyttää mahdollisimman paljon kesä- ja talvipäivien yhteyteen, joiden lisäksi viimeistään loppuvuodesta tiedossa on kohdennetumpia työpajoja.

Opinnäytetöiden avoimuuden osalinjaus hyväksyttiin ohjausryhmän kokouksessa 5.2. ja dokumentti on tarkoitus julkaista kesäpäivillä 2024, joista lisätietoa on luvassa tuonnempana. Lisäksi linjaustyö jatkuu kokooma- ja yksittäisteosten avoimen saatavuuden osalinjaus-, sekä ammattijulkaisujen avoimen saatavuuden osalinjaus -työryhmissä. Jalkauttamisen osalta sihteeristö pyrkii myös edistämään loppuvuoden 2023 aikana tauolla ollutta linjaustietokannan kehittämistyötä. 

Kesäpäivät 2024 kruunaavat tapahtumarikkaan kevään 

Avoimen tieteen ja tutkimuksen kesäpäivät 2024 järjestetään 3.–4.6.2024 Aalto-yliopistolla. Tapahtuman teemana on We <3 Data. Aallon lisäksi tapahtuman järjestämisessä on mukana Teknologian tutkimuskeskus VTT. Tapahtumassa jaetaan perinteiseen tapaan avoimen oppimisen palkinnot. Lisäksi luvassa on useammankin työryhmän tuotosten esittelyitä sekä kosolti aineistoihin liittyvää ohjelmaa! 

ROSiE-hankkeen logo, jonka taustalla on kuvituskuva ruususta.

Kaksivuotinen ROSiE-hanke päättyy juhlavaan päätöstilaisuuteen Brysselissä maaliskuun lopussa. Kuva: Unsplash. Logo: ROSiE-hanke. 
 

Kansainvälinen yhteistyö esillä ROSiE-hankkeen päättymisen myötä 

Kolmivuotinen EU:n Horisontti 2020 -rahoitteinen Responsible Open Science in Europe (ROSiE) -hanke päättyy helmikuussa 2024. Avointa tiedettä ja tutkimusetiikkaa yhdistävässä hankkeessa on kehitetty yhteistyössä sidosryhmien kanssa käytännön työkaluja vastuullisen avoimen tieteen ja esimerkiksi kansalaistieteen edistämistyöhön.

Hankkeen julkaisemia yleisiä vastuullisen avoimen tieteen ohjeita “ROSiE General Guidelines on Responsible Open Science” tullaan päivittämään tiedealakohtaisilla ohjeilla, joissa keskitytään kullekin tieteenalalle (bio- ja terveystieteet, luonnontieteet, humanistiset tieteet ja yhteiskuntatieteet) tyypillisiin vastuullisen avoimen tieteen kysymyksiin. Myös hankkeen kehittämät oppimateriaalit tulevat vielä täydentymään kaikille avoimilla verkkokursseilla (MOOC). ROSiE-hankkeen aikaansaannoksista voi lukea lisää hankkeen kuulumisia läpi käyvästä uutisesta.

Kevään 2024 päivämääriä: 

Pääkuva: Katie Moum, Unsplash

Sinua saattaisi kiinnostaa myös