ROSiE-hanke loppusuoralla – mitä on saatu aikaan?

22.1.2024
ROSiE-hankkeen logo, jonka taustalla on kuvituskuva ruususta.

Vastuullista avointa tiedettä Euroopassa edistävä ROSiE-hanke päättyy helmikuun lopussa. Hankkeessa on tuotettu muun muassa ohjeistuksia ja oppimateriaaleja.

Kolmivuotinen EU:n Horisontti 2020 -rahoitteinen Responsible Open Science in Europe (ROSiE) -hanke päättyy helmikuussa 2024. Avointa tiedettä ja tutkimusetiikkaa yhdistävässä hankkeessa kehitetään yhteistyössä sidosryhmien kanssa käytännön työkaluja vastuullisen avoimen tieteen ja esimerkiksi kansalaistieteen edistämistyöhön.

Hankkeen lopputapahtuma ‘Research Integrity in Open Science for Europe’ järjestetään 21.2. Brysselissä. Tapahtumaa voi seurata myös striimin välityksellä. Ohjelma ja lisätietoa ROSiE-hankkeen verkkosivuilla.

Alla lyhyt katsaus siihen, mitä hankkeessa on etenkin vuoden 2023 aikana saatu aikaan. Kaikki jo valmistuneet tuotokset ovat ladattavissa hankkeen verkkosivuilta pdf-muodossa (englanniksi).

Käytännön ohjeita vastuulliseen avoimeen tieteeseen

Vuoden 2023 aikana ROSiE:ssa muun muassa viimeisteltiin hankkeen tuotoksia esille tuovaa Knowledge hub -alustaa, työstettiin vastuullisen avoimen tieteen oppimateriaaleja ja julkaistiin the European Federation of Academies of Sciences and Humanities ALLEA:n “The European Code of Conduct for Research Integrity (ECoC)” -dokumenttia avoimen tieteen osalta täydentävä “ROSiE General Guidelines on Responsible Open Science”.

ROSiE-hankkeen yleiset vastuullisen avoimen tieteen ohjeet on laadittu ALLEA:n ECoC-dokumentin rakenteen mukaisesti eri osioihin, joita ovat esimerkiksi avoin julkaiseminen, avoin data ja kansalaistiede. Dokumentissa on monenlaisille toimijoille, kuten tutkijoille, rahoittajille tai tutkimuslaitoksille, kohdennettuja ohjeistuksia. Dokumentti on ladattavissa myös pdf-muodossa hankkeen verkkosivuilta (englanniksi).

Yleisiä ohjeita täydentämään on tulossa myös tiedealakohtaiset ohjeet, joissa keskitytään kullekin tieteenalalle (bio- ja terveystieteet, luonnontieteet, humanistiset tieteet ja yhteiskuntatieteet) tyypillisiin vastuullisen avoimen tieteen kysymyksiin. Tieteenalakohtaiset ohjeet ovat tärkeitä, sillä eri alojen tutkijat joutuvat käytännön työssään kohtaamaan hyvin erilaisia tilanteita. Esimerkiksi terveystieteissä potilasturvallisuuteen liittyvät kysymykset voivat olla haasteena datan vastuullista jakamista suunniteltaessa. Tieteenalakohtaiset ohjeet on laadittu hankkeen kunkin tieteenalan asiantuntijoiden muodostamissa työryhmissä käyttäen pohjana kunkin tieteenalan olemassa olevia ohjeistuksia ja politiikkoja.

Näkymä Oslosta Oopperatalolta kuvattuna, etualalla lokki.
ROSiE-hanketta koordinoi Oslon Yliopisto. Hankkeen MOOC-videoita kuvattiin Oslossa vuoden 2023 loppupuolella. Lokki halusi poseerata kuvaajalle oopperatalon kaiteella.

Tietoa ja oppimateriaaleja valmiissa paketeissa

ROSiE Knowledge hub on avoimen tieteen ja tutkimusetiikan kysymysten parissa toimiville ja niistä kiinnostuneille suunnattu käyttäjäystävällinen alusta. Hubiin on koottu projektin tuotoksia, kuten tietoa ja työkaluja avoimen tieteen infrastruktuureista sekä tutkimuseettisistä ja avoimeen tieteen juridisista kysymyksistä. Alustaa ovat testanneet sen eri kehitysvaiheissa sekä hankekumppanit että eri sidosryhmät. Knowledge hubin on tarkoitus jäädä toimintaan myös hankkeen päättymisen jälkeen. Knowledge hubiin voi tutustua täällä (englanniksi).

Myös ROSiEn vastuullisen avoimen tieteen oppimateriaalit löytyvät Knowledge Hubista (suora linkki oppimateriaaleihin, englanniksi). Hankkeessa on kehitetty suunnattuja tieteenalakohtaisia (bio- ja terveystieteet, luonnontieteet, humanistiset tieteet ja yhteiskuntatieteet) vastuullisen avoimen tieteen oppimateriaaleja eri kohderyhmille, kuten opiskelijoille, tutkijoille ja kansalaistieteilijöille.

Materiaaleja on kaksipäiväiseen kurssiin ja ne sisältävät luettavan materiaalin lisäksi esimerkiksi videomateriaalia ja harjoitustehtäviä. Oppimateriaaleja on testattu muun muassa sidosryhmien työpajoissa ja oikeissa opetustilanteissa. Kokonaisuuteen tulossa myös muita verkkomateriaaleja, kuten kaikille avoimia verkkokursseja (MOOC). MOOCien aiheina ovat esimerkiksi avoin julkaiseminen ja vastuullinen tutkimuksen ja tutkijanarviointi.

Lue lisää hankkeesta:

Teksti: Elina Koivisto

Kuvat: Irena Qin / Unsplash (muokattu lisäämällä hankkeen logo kuvaan), Elina Koivisto

Sinua saattaisi kiinnostaa myös