Avoimen julkaisemisen supermarketissa mukavuudesta maksetaan kova hinta

1.6.2021
Ostoskärryjä.

Avoimen julkaisemisen supermarketissa shoppailu on helppoa, muttei halpaa. Mikael Laakson esitelmä kertoo miksi.

Tiivistelmä Mikael Laakson (Hanken) esitelmästä: “Open at any price? Reviewing short- and long-term implications of current forms of open access”. Avoimen tieteen kevätpäivät, 5.5.2021. Laajempi englanninkielinen tiivistelmä Mikael Laakson esitelmästä

Avoimuuden eri reitit

Julkaisujen avoimuus voidaan saavuttaa eri reittien kautta. Open access -journaaleissa artikkeli on välittömästi kaikkien saatavilla, ja avoin julkaiseminen on tutkijalle joko maksullista tai maksutonta. Rinnakkaistallennusmallissa tutkijalla ei ole valtuuksia jakaa artikkelin lehtiversiota esimerkiksi omalla nettisivullaan tai sosiaalisessa mediassa, mutta artikkelista voidaan jakaa niin sanottua kirjoittajaversiota, josta puuttuu lehden taittomuotoilu, mutta sisältö on sama. Kirjoittajaversio rinnakkaistallennetaan esimerkiksi tutkijan kotiorganisaation julkaisuarkistoon avoimesti saataville. Kolmas vaihtoehto ovat niin sanotut transformatiiviset lehtisopimukset, jotka ovat kustantajan ja tutkimusorganisaation tai kirjastokonsortion välisiä sopimuksia julkaisujen saatavuudesta.

Maksut jatkavat nousuaan

Avoin julkaisemisen yleistyminen ei toistaiseksi ole johtanut pienempiin kokonaiskuluihin, kansainvälisten kustantajien perimät maksut ovat päinvastoin jatkaneet kasvuaan. Isojen kaupallisten kustantajien kanssa asioidessa neuvotteluvara on pieni ja hinta tulee aina olemaan niin korkea kuin mahdollista. Laakso vertaa kirjoittajamaksujen maksamisen, niin OA-lehtien kuin hybridi OA -lehtien osalta (jossa tilauspohjaisessa lehdessä maksu on vapaaehtoinen), supermarketissa shoppailuun: on helppoa, kun hinnat ovat näkyvillä ja omaan ostoskärryyn voi poimia tuttuja tuotteita.

Ostoskärryssä ei kuitenkaan ole ohjauspyörää, sillä kukaan ei tiedä, mihin yksittäiset maksut ja isot sopimukset tulevaisuudessa nousevat. Jos esimerkiksi Elsevier muuttaisi tästä päivästä alkaen kaikki lehtensä avoimiksi, olisi artikkelikohtaisen kirjoittajamaksun arvioitu olevan noin 4000 dollaria, mikä rajoittaisi suuresti tasavertaisia julkaisumahdollisuuksia.

Tarve uudenlaiselle ajattelulle

Suuret kustantajat (Elsevier, Wiley, Springer, Taylor & Francis, Sage) pyörittävät showta julkaisemalla tällä hetkellä jopa puolet kaikista tieteellisistä artikkeleista. Oman julkaisun avoimuudesta maksaminen on helppo ja nopea ratkaisu saada julkaisu kaikkien saataville, mutta se ei ole halpa eikä kestävä ratkaisu. Koko avoimen julkaisemisen keskustelu tarvitsee uudenlaista ajattelua ja toisenlaisia arvoja: tieteestä puhuessa ei tulisi käyttää kilpailu- ja markkinapainotteista terminologiaa.

Artikkeli on osa avoimuuden hintaa käsittelevää artikkelisarjaa.

Teksti: Elina Koivisto / Avoimen tieteen koordinaatio
Kuva: Mitchell Luo / Unsplash

Uutissarjan aikaisemmat osat:

Lue lisää:

Sinua saattaisi kiinnostaa myös