Toimintakulttuurin avoimuuden vuoden 2022 suositukset on nyt julkaistu kolmella kielellä

13.12.2022
Pöydällä on kannettava tietokone, jonka näytöllä on auki avoimen tieteen verkkosivu.

Työryhmien tuotokset on käännetty ruotsiksi ja englanniksi. Kolme suositusta täydentävät toimintakulttuurin avoimuuden linjausta sekä edeltäviä suosituksia.

Toimintakulttuurin avoimuuden asiantuntijaryhmän kolmen eri työryhmän valmistelemat Toimintakulttuurin avoimuuden linjausta täydentävät suositukset on nyt käännetty englanniksi sekä ruotsiksi. Uudet versiot on julkaistu 14.12. Edition.fi -palvelussa, jossa ne ovat avoimesti saatavilla.

Kansalaistieteen työryhmän valmisteleva Kansalaistieteen suositus antaa tutkimusorganisaatioille ja näiden rahoittajille sekä muille kansalaisyhteisön rajapinnassa toimiville organisaatioille periaatteet ja ohjeet kansalaistieteen edistämiseksi. Suosituksen tavoitteena on tarjota perusta kansalaistieteen tutkimuksen laadun varmistamiseksi suomalaisessa tiedeyhteisössä.

Palvelut avoimen FAIR-toimintakulttuurin edistäjinä -työryhmän valmisteleva Avoimen toimintakulttuurin palveluiden itsearviointityökalu on kehitetty toimintakulttuurin avoimuuden linjauksen tueksi. Työkalu huomioi kaikkien aiempien avoimen tieteen kansallisten linjausten suositukset. Työkalun tarkoituksena on auttaa tutkimusorganisaatioita palveluiden itsearvioinnissa, kehittämisessä ja saataville asettamisessa.

Yritysyhteistyön avoimuuden työryhmän valmisteleva Avoimen tieteen suositus sekä tarkistuslista tutkimusorganisaatioiden ja yritysten yhteistyössä tehtävään tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoimintaan kertoo, miten yritysyhteistyössä syntyviä tutkimustuloksia ja -aineistoja voidaan hyödyntää ja/tai levittää turvallisesti, tehokkaasti sekä mahdollisimman avoimesti. Suositus on kirjoitettu yhteistyössä avoimen tieteen koordinaation, avoimuus yritysyhteistyössä -työryhmän ja suomalaisen tiedeyhteisön sekä elinkeinoelämän kesken.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen visioon on kirjattu suomalainen tutkimusyhteisö avoimen tieteen ja tutkimusyhteisön kansainvälisinä edelläkävijöinä. Käännösten myötä käyttökelpoiseksi osoittautuneita suosituksia voidaan hyödyntää myös laajempien kansainvälisten verkostojen ja toimijoiden toiminnassa. Lisäksi ne täydentävät jo tällä hetkellä kansainvälisessä vertailussa edukseen esittäytyvää linjauskokonaisuutta. 

Kuva: TSV

Sinua saattaisi kiinnostaa myös