AVOTT-ohjausryhmä hyväksyi viitearkkitehtuurin

9.1.2024
Vihreäksi sävytetty kuva kompassista kämmenellä, kuvassa on myös teksti "AVOTT-ohjausryhmän kokous 13.12.2023".

Ohjausryhmä päätti vuoden 2023 työskentelynsä juhlavasti kiittämällä arkkitehtuurityöryhmää ja koko tiedeyhteisöä valtavasta ponnistuksesta.

Viitearkkitehtuuri on laadittu laajapohjaisessa ja hyvin aktiivisessa työryhmässä sekä sen alaisissa pienryhmissä viimeisen kahden vuoden aikana, ja ohjausryhmä totesikin, että ponnistus on ollut valtava. Kiitos kuuluu työryhmän lisäksi koko tiedeyhteisölle, joka on osallistunut arkkitehtuurityöhön työpajojen, erilaisten kuulemisten ja julkisen kommentointikierroksen muodossa.

Viitearkkitehtuuri 2024–2030 antaa kokonaiskuvan avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallisesta tavoitetilasta 2030 sekä arvioi kokonaisuuden nykytilaa. Arkkitehtuurin avulla pidetään huolta siitä, että AVOTT-linjauskokonaisuus on ajanmukainen ja että tutkimusyhteisön toimintaresursseja kehitetään yhdenmukaisesti linjauskokonaisuudessa asetettujen tavoitteiden kanssa. Arkkitehtuuri on myös yksi AVOTT-seurantaa ohjaava kokonaisuus.

Linjauspuolella uutta ja vanhaa

Linjaustyön suhteen ohjausryhmän asialistalla oli yksi valmistuva linjaus sekä olemassa olevien linjausten päivittämisen suunnittelua. Opinnäytetöiden avoimen saatavuuden osalinjauksesta kuultiin, että kommentointikierros on auttanut muun muassa tarkentamaan tavoitetta sekä muokkaamaan toimenpiteiden aikataulua.

AVOTT-linjausten päivitysprosessia pohdittiin jo edellisessä kokouksessa, ja suunnittelutyö on nyt edennyt asiantuntijatyön alustavaan organisointiin ja aikatauluttamiseen. Talvipäivillä 2023 testattu reppureissaajan työpajatyöskentely todettiin tehokkaaksi, kunhan se yhdistetään julkiseen keskusteluun, jotta suunta pysyy yhteisenä.

Sinua saattaisi kiinnostaa myös