Koordinaation työ tiivistyy linjauksiin ja suosituksiin

16.2.2021
Kolmiosainen pyramidi, yläosassa julistus, keskiosassa toimintakulttuurin, aineistojen ja menetelmien, julkaisemisen sekä oppimisen linjaukset, alaosassa suositukset.

Linjauksista ja suosituksista syntyy laaja kokonaisuus ohjaamaan tutkimusyhteisön toimintaa. Tutustu miten sen eri osat tukevat toisiaan. 

Avoimen tieteen kansallisen koordinaation työ perustuu yhteiskehittämiseen, jossa luodaan yhteistä ymmärrystä avoimen tieteen tavoitteista ja toimintatavoista sekä asetetaan yhteisesti tavoitteita mihin suuntaan haluamme edetä ja kehittyä. Kaikessa työssä katsotaan sekä suomalaisen tutkimusyhteisön erityispiirteitä sekä kansainvälistä kehitystä. Laajan joukon tekemä työ tiivistyy lopulta linjauksiin ja suosituksiin, jotka tukevat jo olemassa olevaa Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistusta

Koska tieteen ja tutkimuksen avoimuus vaikuttaa tutkimustyön kaikkiin vaiheisiin, on siitä linjaaminen vaativa tehtävä ja siitä muodostuu laaja kokonaisuus. Avoimen tieteen koordinaatiossa on päätetty katsoa tätä kokonaisuutta neljästä toisiaan täydentävästä näkökulmasta:

  • mitä avoimuus tarkoittaa tutkimuksen julkaisemisessa,
  • tutkimusaineistojen jakamisessa,
  • oppimisessa ja opettamisessa sekä
  • toimintakulttuurissa.

Näistä neljästä asiantuntijuuden näkökulmasta tehdään tutkimusyhteisön yhteistyöllä kansallinen linjaus.

 

Linjauspyramidi jossa ylimpänä julistus, keskellä linjaukset ja alimpana suositukset
Julistuksen, linjausten ja suositusten suhde toisiinsa

 

Linjauskokonaisuudet asettavat avoimen tieteen tavoitteet

Neljä linjausta koostuvat kolmen asiantuntijaryhmän osalta useammasta osalinjauksesta. Osalinjaukset tarkastelevat oman linjauskokonaisuutensa sisällä erillistä asiakokonaisuutta. Osalinjausten lisäksi linjauskokonaisuus sisältää kaikille asiakokonaisuuksille yhteiset periaatteet. Jokainen osalinjaus puolestaan määrittelee selkeät tavoitteet avoimen tieteen edistymiselle oman asiakokonaisuutensa kohdalta. Neljän linjauksen osalinjauksista muodostuu kattava linjauskokonaisuus, jossa avoimen tieteen ja tutkimuksen keskeiset toimintatavat ja tuotokset on käsitelty. 

Linjukset valmistelee asiantuntijaryhmät. Linjausluonnokset avataan myös avoimelle kommentoinnille. Lopulta linjaukset hyväksyy Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallinen ohjausryhmä.


 

linjauskaavio: julkaisulinjauksen osalinjaukset: artikkelijulkaisut 2019, monografiat 2021 ja opinnäytetyöt 2022; Aineistojen avoimuuden osalinjaukset: tutkimusdata 2021, menetelmät 2022, Oppimisen avoimuuden linjaukset: oppimateriaalien avoimuus 2020, oppimis- ja opetuskäytännöt 2022: Toimintakulttuurin avoimuus: yksi linjaus 2021
Linjauskokonaisuudet

Linjauskokonaisuus on osa Vastuullisen tieteen julkaisusarjaa. Kaikki linjaukset löytyvät avointiede.fi verkkosivulta: Kotimaiset linjaukset | Avoin tiede

 

Suositukset täydentävät linjauksia

Linjauskokonaisuutta täydennetään suosituksilla. Suositukset antavat käytännön tukea organisaatioille ja tutkijoille linjauksen tavoitteiden saavuttamisessa. Esimerkiksi oppimateriaalien avoimen saatavuuden osalinjausta tukee ‘Suositus oppimateriaalien avoimessa julkaisemisessa huomioitavista tekijänoikeudellisista asioista’, jossa käsitellään muun muassa lisenssien valintaa ja käyttöä. Suosituksia suunnitellaan osana linjausprosessia ja tätä suunnitelmaa saatetaan täydentää linjauksen valmistumisen jälkeenkin. Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallinen ohjausryhmä seuraa ja tukee suositusten valmistelua. Valmistuneista ja tekeillä olevista suosituksista löytyy lisätietoa täältä: Kotimaiset suositukset | Avoin tiede 

 

Teksti ja kuvat: Henriikka Mustajoki, TSV

 

Sinua saattaisi kiinnostaa myös