Tiedote tutkimustoimijoiden avoimuuden toimintakulttuurin arvioinnista

7.5.2019
Kuvituskuva

OKM selvittää vuoden 2019 aikana avoimuuden toimintakulttuuria tutkimustoimijoiden osalta. 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) kannustaa tutkimuskentän toimijoita avoimuuteen ja yhteistyöhön avoimuuden edistämiseksi. Suomalainen tiedeyhteisö on vakiinnuttanut asemansa avoimen tieteen toteuttajana, mutta edelleen tarvitaan toimia avoimuuden ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi tutkimuksen ja yhteiskunnan muuttuvien tarpeiden ja tapojen mukaisesti. Työ avoimuuden eteen on saanut uusia muotoja muun muassa TSV:n koordinaatiotyön kautta. Tarvittavien ajantasaisten toimien ja tilannekuvan saamiseksi OKM selvittää vuoden 2019 aikana avoimuuden toimintakulttuuria tutkimustoimijoiden osalta. Selvitys kohdistuu tutkimusorganisaatioihin (korkeakoulut ja tutkimuslaitokset), tutkimusrahoittajiin (suomalaisiin), ulkomailla toimiviin tiedeinstituutteihin sekä tiedeyhteisöjen kattojärjestöihin (TSV, TENK, TJNK, Suomalainen Tiedeakatemia, Suomen Tiedeseura, Teknillisten Tieteiden Akatemia ja Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland). Aiemmista arvioinneista poiketen, tutkimusorganisaatioille toimitettava kysely kohdennetaan organisaatioiden sisällä aiempaa laajemmalle vastaajajoukolle. Näin saadaan kattavampi kuva avoimuuden haasteista ja sen edistämisen esteistä. OKM lähettää asiasta erillisen viestin korkeakouluille ja tutkimuslaitoksille toukokuussa, jotta ne ehtivät organisoida vastaamisen.

Toimintakulttuuriselvityksen tavoitteena on kartoittaa erilaisten tutkimustoimijoiden tilannetta avoimen tieteen ja tutkimuksen huomioinnissa ja tukemisessa, tunnistaa vahvuuksia ja heikkouksia avoimuuden edistämisessä ja tunnistaa kehittämistä vaativat osa-alueet sekä esteet avoimuuden etenemiselle. Korkeakoulujen osalta selvitys laadittiin edellisen kerran vuonna 2016, rahoittajien ja tutkimuslaitosten osalta 2017.

Arviointi toteutetaan säilyttäen vertailukelpoisuus näihin aiempiin selvityksiin, jotta etenemisen seuranta on mahdollista. Kypsyystasokriteerejä on ajanmukaistettu tutkimustoimijoiden keskuudesta saatujen ehdotusten pohjalta, kuitenkin niin että vertailukelpoisuus ja fokus (avoimuus, ei tutkimushallinto yleisesti) säilyy. Uudistetut kriteerit ovat nähtävillä täältä: https://avointiede.fi/kypsyystasoselvitys/2019/kriteerit

Kriteerien toimivuus on alustavasti testattu, mutta alustava tiedonkeruu voi tuoda vielä joitakin muokkaustarpeita.

 Selvitys etenee seuraavissa vaiheissa:

  1. Alustava tiedonkeruu organisaatioiden verkkosivuilla olevan tiedon pohjalta (huhti-toukokuu).
  2. Alustavan selvityksen laatiminen yllä mainitun tiedon pohjalta. Alustavasta selvityksestä puuttuu osa tiedoista, siksi sijoittuminen kypsyystasoissa saattaa muuttua täydentävän tiedonkeruun kautta (kesäkuu).
  3. Täydentävä tiedonkeruu: alustavan selvityksen ja lisäkyselyosan tietojen täydentäminen tutkimustoimijoiden toimesta (kesä-syyskuu). 
  4. Lopullinen selvitys täydentävien tietojen pohjalta (lokakuu).

Lisätietoja:

Juha Haataja (OKM): juha.haataja(at)minedu.fi
Sami Niinimäki (OKM): sami.niinimaki(at)minedu.fi

Sinua saattaisi kiinnostaa myös