Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus 2020–2025 on valmis

9.1.2020
Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus 2020-2025 sisältää vision ja mission sekä neljä temaattista linjausta.

Suomalainen tutkimusyhteisö on yhteistyössä laatinut itselleen avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen.

Julistuksen hyväksyi Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallinen ohjausryhmä 10.12.2019.

Julistus antaa tutkimusyhteisön kehittymiselle yhteisen suunnan. Julistuksessa avoimen tieteen ja tutkimuksen visiona nähdään avoimuus saumattomana osana tutkijan arkea. Yhteisenä missiona on edistää avoimuutta tieteen perusarvona, vahvistaa tutkitun tiedon merkitystä yhteiskunnassa ja lisätä tutkitun tiedon liikkuvuutta ja vaikuttavuutta.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus 2020-2025. Visio ja missio. Neljä linjausta: toimintakulttuurin avoimuus, julkaisujen avoin saatavuus, tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoin saatavuus, oppimisen ja oppimateriaalien avoimuus.Julistuksessa on määritelty neljä strategista päämäärää, jotka tarkentavat sitä, miten avoimuus tulee osaksi tutkijoiden ja tieteenteon arkea. Päämäärät on määritelty:

  • tutkimusyhteisön toimintakulttuurille,
  • tutkimusjulkaisujen avoimelle saatavuudelle,
  • tutkimusaineistojen ja -menetelmien avoimelle saatavuudelle sekä
  • tutkimusyhteisön edistämälle oppimisen ja oppimateriaalien avoimuudelle.

Seuraavana askeleena on tutkimusyhteisön sitoutuminen julistukseen. Avoimen tieteen koordinaatio kutsuu helmikuussa tutkimusyhteisön organisaatiot allekirjoittamaan yhteisen avoimen tieteen ja tutkimuksen julistuksen.

Julistuksen laatimiseen ovat voineet osallistua kaikki suomalaisen tutkimusyhteisön jäsenet. Julistus on käynyt yhdellä tutkimusorganisaatioille osoitetulla ja yhdellä kaikille avoimella kommentointikierroksella. Kommentointikierrosten myötä julistus on saanut muodon, joka kuvastaa tutkimusyhteisön näkemystä avoimuudesta ja sen saavuttamisen tärkeydestä. Sopimalla selkeät yhteiset periaatteet ja toimintatavat avoimuuden edistämiseksi tutkimusyhteisö on luonut tilan, jossa tiede ja tutkimus säilyttävät riippumattomuutensa.

Julistus on myös suomalaisen tutkimusyhteisön yhteinen vastaus kansainvälisiin avoimen tieteen ja tutkimuksen linjauksiin. Kansainvälinen kehitys sitoo suomalaista tutkimusyhteisöä erilaisissa kansainvälisissä järjestöissä ja toiminnassa.

Linkit

  • Avoimen tieteen ja tutkimuksen julistus 2020-2025
  • Avoimen tieteen ja tutkimuksen kansallinen ohjausryhmä

Lisätietoja

Henriikka Mustajoki
Kehittämispäällikkö
henriikka.mustajoki(at)tsv.fi
044 741 2255

Julkaistu: 9.1.2020

Sinua saattaisi kiinnostaa myös