Deklarationen för öppen vetenskap och forskning 2020–2025 är klar

9.1.2020
Deklaration för öppen vetenskap innehåller en vision och en mission.

Det finländska forskarsamfundet har tillsammans skrivit en deklaration för öppen vetenskap och forskning. Deklarationen godkändes den 10.12.2019 av den nationella styrgruppen för öppen vetenskap och forskning.

Deklarationen ger en gemensam riktning för forskarsamfundets utveckling. I deklarationens vision ses öppen vetenskap och forskning som en central del av forskarnas vardag. Den gemensamma missionen är att främja öppenhet som ett grundläggande värde inom forskarsamfundet, förstärka ställningen av forskningsbaserad kunskap inom samhället och förbättra forskningens kvalitet.

Deklaration för öppen vetenskap innehåller en vision och en mission.I deklarationen har det finländska forskarsamfundet definierat fyra strategiska mål som specificerar hur öppenhet blir en del av forskarnas och vetenskapens vardag. Målen är definierade för fyra olika tematiska områden:

  • forskningskultur,
  • öppen tillgång till forskningspublikationer,
  • öppen tillgång till forskningsdata och -metoder samt
  • öppen utbildning och öppna läromedel.

Samordningen för öppen vetenskap bjuder det finländska forskarsamfundets organisationer att binda sig till och underteckna den gemensamma deklarationen fr.o.m. februari 2020.

Alla medlemmar i det finländska forskarsamfundet har haft möjligheten att delta i utarbetandet av deklarationen. Utkastet har varit på en kommenteringsrunda i forskningsorganisationerna samt på en allmän öppen kommenteringsrunda. Tack vare kommentarerna reflekterar den nu publicerade deklarationen det finländska forskarsamfundets syn på öppen vetenskap och forskning och öppenhetens viktighet i allmänhet. Genom att enas om tydliga gemensamma principer och handlingssätt för främjandet av öppenhet har forskningssamfundet skapat ett utrymme för fortsatt oberoende vetenskap och forskning.

Deklarationen är dessutom det finländska forskningssamfundets gemensamma svar på de internationella policyna för öppen vetenskap och forskning. Den internationell utveckling binder det finländska forskarsamfundet i olika internationella organisationer och verksamheter.

Länkar:

Mer information:

Henriikka Mustajoki
Utvecklingschef
henriikka.mustajoki(at)tsv.fi
044 741 2255

Du kan också vara intresserad av