Kommentera UTKASTET till en delpolicy för öppen tillgång till forskningsdata

17.8.2020
Händer på ett tangentbord

Nu kan du ta ställning till det första utkastet till en policy för öppen tillgång till forskningsmaterial och -metoder (introduktion och strategiska principer) samt en delpolicy för öppen tillgång till forskningsdata.

En arbetsgrupp tillsatt av expertgruppen för öppna forskningsmaterial har tillsammans med den nationella styrgruppen för öppen vetenskap och forskning sammanställt ett utkast till introduktion och strategiska principer i en Policy för öppen tillgång till forskningsmaterial och -metoder samt en Delpolicy för öppen tillgång till forskningsdata för det finländska högskole- och forskningssamfundet.

Utkastet är den första delen av högskole- och forskningssamfundets Policy för öppen tillgång till forskningsmaterial och -metoder, och den förtydligar det nationella målet för öppna forskningsmaterial och -metoder som ställts upp i Deklarationen för öppen vetenskap och forskning 20202025. Policyn kommer senare att kompletteras med en delpolicy för öppna forskningsmetoder.

Styrgruppen för öppen vetenskap behandlar kommentarerna på utkastet på sitt möte 29.10.2020 och efter detta kommer kommentarerna att göras öppet tillgängliga.

Instruktioner

Utkastet finns på finska, svenska och engelska och kan kommenteras på alla tre språk. Vi ber om kommentarer via det elektronisk elektroniska formuläret nedan.

I den öppna vetenskapens namn kommer alla med namn inkomna kommentarer att sammanställas och göras öppet tillgängliga. Anonyma kommentarer kommer inte att beaktas eller publiceras. Både enskilda personer och organsationer kan lämna kommentarer.

I formuläret finns möjlighet att separat kommentera de enskilda principerna och målsättningarna samt inledningen. Det är dock inte nödvändigt att kommentera alla delar. Formuläret är öppet till och med 25.9.2020 kl 16.00.

 

Bild: Bongkarn Thanyakij/Pexels

Du kan också vara intresserad av