Aineistojen avoimuuden kannustimet

5.5.2022
kuvituskuva

Sarjassa tarkastellaan tällä kertaa, millaisia kannustimia aineistojen avaamiseen voisi olla ja millaisia toimenpiteitä ne toteutuakseen vaatisivat.

Avoimen tieteen juttusarjassa esitellään Kannustimet tutkimuksen ja opetuksen vastuullisuuteen ja avoimuuteen -työryhmän tuotoksia. Työryhmä toimii Toimintakulttuurin asiantuntijaryhmän alla.

Tässä osassa esittelemme Aineistojen avoimuuden kannustimet -alatyöryhmän keräämiä kannustimia ja niihin liittyviä toimenpiteitä.

Tieteen tekeminen on isossa murroksessa, jossa digitaalisessa muodossa olevalla tutkimusaineistolla (datalla) on kasvava merkitys. Julkaisuissa esitettyjen tieteellisten löydösten paikkansapitävyys on mahdollista todentaa vain jaetun tai uudelleen tuotettavan (reproducible) datan avulla. Olemme siirtymässä aikaan, jossa data nähdään arvokkaana tutkimustuotoksena julkaisun ohella tai sellaisenaan ilman julkaisua.

Hyvä tutkimusaineistojen hallinta on avain uuden tiedon löytämiseen ja innovaatioihin, ja tällä hetkellä ehkä yksi suurimpia tiedeyhteisöjen haasteita. Hyvän kehityksen edellytyksiä ovat  organisaatioiden tarjoamat palvelut ja  infrastruktuuri sekä kannustimet uudenlaiseen tutkimuskulttuuriin.

Kannustimet ja vastuullinen arviointi

Tutkijan ja tutkimuksen vastuullinen arviointi korostaa kaikkien tutkimustuotosten huomioimista arvioinnissa. Käytännössä asia ei kuitenkaan vielä toteudu. Monilla tieteenaloilla tutkijat ovat vasta havahtumassa datojen avaamiseen vähintään datojen kuvailutietojen (metadatojen) osalta. Joillakin tieteenaloilla avoimet datat ovat puolestaan olleet jo pitkään hyvän tutkimustavan mukaista toimintaa. 

Julkaisulistoissa tai ansioluetteloissa näkee kuitenkin aniharvoin mainintoja avatuista aineistoista tai niiden kuvailutiedoista. Syy lienee se, että ainestojen tai niiden kuvailutietojen avaamista ei käytännössä lueta meriitiksi eikä siihen kannusteta. 

Konkreettisia kehitystarpeita

Taustalla on monenlaisia konkreettisia kehitystarpeita. Esimerkiksi tutkimusorganisaatioissa kuvailutietojen rekisteröinti CRIS-järjestelmiin on usein vielä puutteellista ja avattujen aineistojen tiedot hajanaisesti eri reposotorioissa. Kuvailutietojen rekisteröintiä pidetään ensiaskeleena kohti laajempaa aineistojen avaamisen kulttuuria ja siihen kannustamista. Kuvailutietojen kohdalla toteutuu myös tieteenalojen välinen tasa-arvo eli se on mahdollista myös sensitiivisen datan kyseessä olleessa.

Työryhmässä työstettiin tavoitteita (kannustimia ja/tai meriittejä) sekä niihin liittyviä toimenpiteitä aineistojen avoimuuden edistämiseen. Tähän on nostettu 4 valittua kannustinta ja niiden vaatimat toimenpiteet.

 

Kannustin

Toimenpiteet

Tutkija/tutkijaryhmä meritoituu ja saa kannustimia meta/datan ja/tai menetelmien avaamisesta esim.

 • tenure-urapolut, professuurit ja muut tehtävät
 • tutkimusrahoitus
 • organisaatioiden sisäinen rahanjako
 • OKM:n rahanjako
 • Avoimet meta/datat ja/tai menetelmät  otetaan huomioon tutkijan/tutkimusryhmän arvioinnissa organisaatioissa ja rahoituspäätöksissä tieteenalojen erot huomioiden.
 • Julkaistu meta/data ja/tai menetelmä huomioidaan yhtenä julkaisutyyppinä organisaatioiden/OKM:n tiedonkeruussa.
 • Organisaatioiden sisäisen rahanjaon malli huomioi avatut meta/datat ja menetelmät

Tutkija saa meta/data- ja/tai menetelmäviittauksiin liittyvät meriitit.

 • Viittaustietokannat indeksoivat viittauksia meta/dataan ja menetelmiin 
 • Kustantajat edellyttävät, että julkaisuissa on viitattu avattuun meta/dataan ja/tai menetelmiin. 
 • Tutkija viittaa julkaisuissaan avattuun meta/dataan ja tai menetelmiin käyttäen hyvää viittaustapaa ml. pysyvä tunniste.
 • Organisaatioissa varmistetaan riittävä perehdytys ja koulutus avoimiin meta/dataan ja/tai menetelmiin viittaamisesta.

Tutkija/tutkimusryhmä löytää helposti avoimia meta/datoja ja/tai menetelmiä uudelleen käytettäviksi ja/tai uudelleen tuotettaviksi lisenssien sallimissa rajoissa

 • Meta/datat ja/tai menetelmät haravoidaan Tutkimustietovarantoon organisaatioiden CRISeistä ja kansallisista sekä mahdollisimman monipuolisesti alakohtaisista ja kansainvälisistä arkistoista.
 • Organisaatioissa varmistetaan riittävä perehdytys ja koulutus meta/datojen ja menetelmien hakemiseen.

Tutkijalla on mahdollisuus saada palkintoja avoimesta meta/datasta ja/tai menetelmistä

Tieteelliset seurat ja organisaatiot kehittävät palkintoja ja tunnustuksia, joiden perusteena on avoimet meta/datat ja/tai menetelmät.

 

Työryhmä: Tiina Sipola, Heidi Enwald, Pirita Frigren, Leo Lahti, Seliina Päällysaho, Tomi Rosti

Linkki dokumenttiin, jossa kaikki työryhmän pohtimat kannustimet: https://docs.google.com/spreadsheets/d/15CRrpi5_yk9GI05nM7Xy-zh8DA_sUBsH/edit#gid=1249000964 

Juttusarjassa on aikaisemmin julkaistu:

 

Teksti: Tiina Sipola (Oulun yliopisto) ja Henriikka Mustajoki (AVOTT-sihteeristö)
Kuva: Anne Haapanen

 

Sinua saattaisi kiinnostaa myös