Vad vill du förmedla om öppen vetenskap? Berätta för oss!

20.8.2021
Ett brunt kuvert, ett vitt kort och sädesax

Har du ett ämne som borde presenteras i en artikel på vår nyhetsavdelning eller kanske i ett podcastavsnitt? Ta kontakt! 

På vår webbplats publicerar vi texter om nya vindar, möjligheter och utmaningar inom öppen vetenskap. Vi gör också podcasten Avoimesti tieteestä!. Vi är alltid på jakt efter nya ämnen och nya expertröster.

Synlighet för olika aktörer

I artiklarna vill vi lyfta fram utvecklingen både i Finland och ute i världen, men också bland annat enskilda forskares, organisationers och vetenskapliga sällskaps insikter i och upplevelser av öppen vetenskap.

Andras kunskap och lösningar är till nytta inte bara för dem som arbetar med liknande frågor, utan också för oss här på Samordningen av öppen vetenskap. Att förstå andra aktörer och olika situationer hjälper oss att bättre ta hänsyn till olika synvinklar när vi planerar vår verksamhet.

Samskapande och transparens är ledstjärnor för vår verksamhet: alla är välkomna med. Därför vill vi höra så många röster som möjligt.

Allt fastnar inte i håven

För nyhetsartiklar intervjuar vi ofta sakkunniga ur våra egna nätverk, till exempel våra mångsidiga och aktiva expertgrupper. Ämnena i sin tur beror på vad som är aktuellt på området och vad vi på Samordningen råkar grunna på. Aktuella ämnen kan dyka upp till exempel på seminarier, när arbetsgrupper träffas eller på sociala medier.

Det är säkert många intressanta ämnen som inte behandlas och experter som inte intervjuas för att vi helt enkelt inte kommit att tänka på dem eller vetat att fråga experten i fråga.

Kom med och öppna vetenskapen!

Har du ett ämne inom öppen vetenskap som du skulle vilja berätta om i vår nyhetsavdelning eller kanske i ett avsnitt av vår podcast? Finns det frågor gällande öppen vetenskap inom ditt forskningsområde eller ditt vetenskapliga sällskap som du skulle vilja att andra visste om, eller vill du dela med dig av god praxis inom öppen vetenskap?

Din idé behöver inte vara färdig, och du behöver inte veta allt om ett ämne för att vara sakkunnig. Du behöver inte heller ha färdiga svar på svåra frågor, vi kan fundera på dem tillsammans! Artiklar som publiceras på vår webbplats ska vara i linje med Deklarationen för öppen vetenskap  men också kritiska inlägg inom ramen för deklarationen är välkomna.

Ta kontakt så öppnar vi vetenskapen tillsammans! avointiede (a) tsv.fi

Text: Elina Koivisto, Samordningen av öppen vetenskap
Bild: Kate Macate, Unsplash

Du kan också vara intresserad av