Expertgrupper

Senast uppdaterad 4.10.2021

Främjande av öppen vetenskap och forskning är hela forskarsamfundets gemensamma uppgift.  I centrum av vårt samordningsarbete är fyra expertgrupper och deras arbetsgrupper.

Expertgrupperna

Delta

Anmäl dig till expertgrupperna/arbetsgrupperna genom att

Observera att arbetet i expertgrupperna främst sker på finska.