Referensarkitekturen öppen för kommentarer

17.4.2023
Suorista vaaleista palkeista muodostuva kaareva rakennus.

Ge dina synpunkter på referensarkitekturen för öppen vetenskap och forskning 17.4.–2.6.2023.

Referensarkitekturen inbegriper hela det inhemska ekosystemet för öppen vetenskap och forskning. Den beskriver ett tillstånd där de mål som beskrivs i policyerna för öppen vetenskap och forskning har förverkligats. Det som nu öppnas för kommentarer är dels kapacitet och resurser på referensarkitekturens principiella nivå, dels verksamhetsarkitekturen, det vill säga aktörer, roller, tjänster och processer

Hela forskningssamfundet inbjuds att kommentera arkitekturen. Kommentarer lämnas med ett webbformulär (på finska).

De delar av referensarkitekturen som är öppna för kommentarer finns som PDF (på finska):

Helheten, också den på finska, finns till påseende på E-duuni-wiki samt i arkitekturbanken (stig: Toimialat > Opetus- ja kulttuuriministeriö > Avoimen tieteen ja tutkimuksen VA).

I den öppna vetenskapens anda publiceras alla med namn inkomna kommentarer. Anonyma kommentarer beaktas och publiceras inte. 

Inbjudan att kommentera har skickats till högskolor, forskningsinstitut, vetenskapliga sällskap, finansiärer av vetenskap och forskning, vetenskapliga bibliotek samt arkiv. Dessutom kan hela forskningssamfundet kommentera, antingen som organisation eller privatperson. Det är möjligt att fokusera enbart på de områden som är relevanta för den organisation eller individ som kommenterar.

Efter kommentarperioden bearbetar arkitekturarbetsgruppen referensarkitekturen enligt de inkomna kommentarerna. Arbetsgruppen gör också en bedömning av beredskapsgraden för de tjänster som anges i referensarkitekturen samt tar fram ett förslag på styrning av den.

Kuva: Luca BravoUnsplash.

 

Du kan också vara intresserad av