AVOTT-viitearkkitehtuurin kommentointi alkaa

17.4.2023
Suorista vaaleista palkeista muodostuva kaareva rakennus.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen viitearkkitehtuuri on kommentoitavana 17.4.–2.6.2023. 

Viitearkkitehtuuri kattaa koko avoimen tieteen ja tutkimuksen kotimaisen ekosysteemin ja kuvaa tavoitetilaa, jossa avoimen tieteen ja tutkimuksen linjauskokonaisuudessa määritellyt tavoitteet ovat toteutuneet. Kommentointiin on avattu viitearkkitehtuurin periaatteelliselta tasolta kyvykkyydet ja resurssit sekä liiketoiminta-arkkitehtuuri, joka sisältää toimijat, roolit, palvelut ja prosessit.

Kommentointi on avoinna koko tutkimusyhteisölle. Kommentit kerätään verkkolomakkeella.

Kommentoitavat osat viitearkkitehtuurista ovat saatavilla: 

Viitearkkitehtuurin kokonaisuuteen voi tutustua E-duuni-wikissä sekä arkkitehtuuripankissa (polussa Toimialat -> Opetus- ja kulttuuriministeriö -> Avoimen tieteen ja tutkimuksen VA).

Kommentoinnin tueksi järjestetään kaksi  samansisältöistä kaikille avointa webinaaria, joissa käydään läpi viitearkkitehtuurin osa-alueita sekä ohjeistetaan asiantuntijoita arkkitehtuurin kommentointiin. 

Avoimen tieteen hengessä kaikki saadut nimelliset kommentit kootaan ja jaetaan julkisella alustalla. Nimettömiä kommentteja ei huomioida eikä julkaista. 

Kommentointipyyntö on lähetetty korkeakouluille, tutkimuslaitoksille, tieteellisille seuroille, tieteen ja tutkimuksen rahoittajille, tieteellisille kirjastoille ja arkistoille. Kommentointi on tämän lisäksi avoin koko tutkimusyhteisölle ja kommentteja voi jättää joko organisaationa tai henkilökohtaisesti. Kommentoinnissa voi keskittyä vain kommentoivan organisaation tai henkilön kannalta oleellisiin kohtiin viitearkkitehtuurissa.

Kommentoinnin päätyttyä Avoimen tieteen ja tutkimuksen viitearkkitehtuuria luonnosteleva työryhmä muokkaa viitearkkitehtuuria kommenttien perusteella, laatii arvion viitearkkitehtuurissa tunnistettujen palveluiden valmiustasosta ja tekee AVOTT-ohjausryhmälle ehdotuksen viitearkkitehtuurin hallintamallista.

Kuva: Luca BravoUnsplash.

 

Sinua saattaisi kiinnostaa myös