KOORDINAATIORAKENNE

Avoimen tieteen kansallinen koordinaatio
 

Suomessa avoimen tieteen koordinaatio perustuu tutkimusyhteisön yhteistyöhön. Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut avoimen tieteen koordinaatiotehtävän Tieteellisten seurain valtuuskunnalle (TSV). TSV:llä toimii pieni Avoimen tieteen sihteeristö

Koordinaatio perustuu työryhmien, asiantuntijaryhmien sekä strategisen ryhmän yhteistyöhön. Koordinaatiota ohjaavat seuraavat periaatteet:

  • Koordinaatio on itsessään avointa
  • Koordinaatiossa rakenne on mahdollisimman kevyt ja se hyödyntää olemassa olevia verkostoja ja hankkeita
  • Koordinaatiossa keskitytään tutkimusyhteisön yhteisesti nostamiin keskeisiin avoimen tieteen kysymyksiin

 

Koordinaatiorakenne

Koordinaation keskiössä on Avoimen tieteen kansallinen strategiaryhmä, joka koostuu tutkimusyhteisön organisaatioiden nimeämistä jäsenistä. Strategiaryhmä kokoontuu noin joka toinen kuukausi. Strategiaryhmän tavoitteena on linjata kansallisesti avoimen tieteen suunnasta.

Strategiaryhmä toimii yhteistyössä neljän asiantuntijaryhmän kanssa. Jokainen asiantuntijaryhmä keskittyy yhteen neljästä avoimen tieteen osa-alueesta:

  • tutkimusjulkaisujen avoimuus
  • toimintakulttuurin avoimuus
  • datan avoimuus
  • oppimisen avoimuus

Asiantuntijaryhmät tapaavat kaksi kertaa vuodessa Avoimen tieteen syys- ja kevätpäivillä. Näissä tapaamisissa päätetään yhteisesti avoimen tieteen keskeisimmistä koordinaatio ja yhteistyötarpeista. Asiantuntijaryhmät määrittelevät puolivuosittain kärkiteemat ja pohtivat työryhmien jatkoa ja uusien perustamista. Asiantuntijaryhmien asettamat tstrong>yöryhmät toimivat määräaikaisina ja tietyn määritellyn tehtävän edistämiseksi. Asiantuntijaryhmissä toimii avoin kutsumenettely eli jäsenyys perustuu jokaisen omaan asiantuntijuuteen ilman erityistä organisaation edustusta.


 

 

Päivitetty 17.6.2019 09.24