Koordinaatiorakenne

Suomessa avoimen tieteen koordinaatio perustuu tutkimusyhteisön yhteistyöhön. Opetus- ja kulttuuriministeriö on antanut avoimen tieteen koordinaatiotehtävän Tieteellisten seurain valtuuskunnalle (TSV). TSV:llä toimii pieni Avoimen tieteen sihteeristö.

Koordinaatio perustuu työryhmien, asiantuntijaryhmien sekä ohjausryhmän yhteistyöhön. Koordinaatiota ohjaavat seuraavat periaatteet:

  • Koordinaatio on itsessään avointa
  • Koordinaatiossa rakenne on mahdollisimman kevyt ja se hyödyntää olemassa olevia verkostoja ja hankkeita
  • Koordinaatiossa keskitytään tutkimusyhteisön yhteisesti nostamiin keskeisiin avoimen tieteen kysymyksiin

Avoimen tieteen kansallinen koordinaatio

Koordinaation keskiössä on Avoimen tutkimuksen kansallinen ohjausryhmä, joka koostuu suomalaisen tutkimusyhteisön organisaatioiden nimeämistä jäsenistä. Strategiaryhmä kokoontuu noin joka toinen kuukausi. Strategiaryhmän tavoitteena on linjata kansallisesti avoimen tieteen suunnasta.

Ohjausryhmä toimii yhteistyössä neljän asiantuntijaryhmän kanssa. Jokainen asiantuntijaryhmä keskittyy yhteen neljästä avoimen tieteen osa-alueesta:

  • tutkimusjulkaisujen avoimuus
  • toimintakulttuurin avoimuus
  • datan avoimuus
  • oppimisen avoimuus

Asiantuntijaryhmät tapaavat kaksi kertaa vuodessa Avoimen tieteen syys- ja kevätpäivillä. Näissä tapaamisissa päätetään yhteisesti avoimen tieteen ja tutkimuksen keskeisimmistä koordinaatio- ja yhteistyötarpeista. Asiantuntijaryhmät määrittelevät puolivuosittain kärkiteemat ja pohtivat työryhmien jatkoa ja uusien perustamista. Asiantuntijaryhmien asettamat työryhmät toimivat määräaikaisina ja tietyn määritellyn tehtävän edistämiseksi. Asiantuntijaryhmissä toimii avoin kutsumenettely eli jäsenyys perustuu jokaisen omaan asiantuntijuuteen ilman erityistä organisaation edustusta.

Liite

Lokakuussa 2019 hyväksyttiin koordinaation yhteiset käytännöt.

 

Päivitetty 3.12.2019 04.17