KESKEISET JULKAISUT

Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen arkisto 2014 -2017


Avoin tiede ja tutkimus -hanke 2014–2017 oli opetus- ja kulttuuriministeriön hanke tiedon saatavuuden ja avoimen tieteen edistämiseksi.

ATT-hanke pohjautui laajapohjaiseen ministeriöiden, korkeakoulujen, tutkimuslaitosten ja tutkimusrahoittajien yhteistyöhön. Hanke toteutettiin yhteistyössä mm. Kansallinen digitaalinen kirjasto (KDK) -hankkeen ja valtiovarainministeriön Avoimen tiedon ohjelman kanssa.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen tiekartta

Avoimen tieteen ja tutkimuksen tavoitteena on avoimuuden keinoin edistää tiedettä ja lisätä sen yhteiskunnallista vaikuttavuutta parantamalla tutkimuksen tuottaman tiedon hallintaa ja hyödyntämistä, tavoitteena että vuoteen 2017 mennessä Suomi nousee yhdeksi johtavista maista tieteen ja tutkimuksen avoimuudessa ja että avoimen tieteen mahdollisuudet hyödynnetään laajasti yhteiskunnassamme.

Tämä tiekartta on etenemissuunnitelma suomalaisille tutkijoille, tutkimusryhmille, tutkimusorganisaatioille, päättäjille, rahoittajille sekä kansalaisille avoimen tieteen ja tutkimuksen edellytyksien, hyödyntämisen ja käytännön soveltamisen edistämiseksi vuosina 2014-2017.

Tiekartta on tavoiteltavaa muutosta, kehittämistä ja uuden luomiseen tähtäävää toimintaa kuvaava suomalaisen avoimen tieteen ja tutkimuksen strategisen tason suunnitelma. Toimenpiteet täsmentyvät ja täydentyvät mm. työryhmien työn kautta. Tiekarttaa edistetään ketterästi, eikä kaikkea tekemistä lukita etukäteen suunnitelmissa. Hankkeen kuluessa ja kansallisen ja kansainvälisen tilannekuvan selkeytyessä erilaisten selvitysten kautta, tiekartan tarkkuus kasvaa, toimenpiteet täsmentyvät ja painotukset korostuvat.

Valmis tiekartta julkaistiin avoimesti opetus- ja kulttuuriministeriön www-sivuilla PDF-muodossa. Annetut kommentit on huomioitu uudessa versiossa. Kiitos kommentoijille.

Tiekartan pysyvä tunniste valtioneuvoston julkaisuarkistossa on http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-317-0

Avoimen tieteen ja tutkimuksen viitearkkitehtuuri

Kun olosuhteet ovat otolliset, luova oivaltaminen on helpompaa.

Hyvien olosuhteiden luomiseen tarvitaan kokonaiskuvaa, jonka pohjalta voidaan kehittää ja tukea tutkimusprosessia. Avoimen tieteen ja tutkimuksen viitearkkitehtuuri luo kokonaiskuvan tutkimuksen pääprosesseista ja näitä tukevista palveluista. Kyseinen tavoitearkkitehtuuri ohjaa kansallisesti tieteen ja tutkimuksen tietojen ja palvelujen avoimuuden periaatteita, tietojenvaihtoa sekä palveluiden kehittämistä.

Avoimen tieteen ja tutkimuksen viitearkkitehtuurilla muodostetaan tavoitetila, joka mahdollistaa nykyisen tutkimusprosessin kaikkien vaiheiden avoimuuden ja jolla voidaan kiihdyttää tieteen tekemistä, mutta myös mahdollistaa uudenlaisen, ketterämmän ja yhteisöllisemmän tavan tutkia ja tehdä tiedettä. Viitearkkitehtuuri jäsentää ja määrittää avoimen tieteen ja tutkimuksen kokonaisuuden keskeisimmät rakenneosat ottamatta tarkasti kantaa esimerkiksi toteutusteknologiaan tai muihin suunnittelun tai toteutuksen yksityiskohtiin.

Arkkitehtuurin pohjalta tullaan laatimaan eri kohderyhmille omat keskeiset viestit ja ohjeet hyödyntämisestä ja soveltamisesta. Selkeällä roolituksella ja työnjaolla sekä yhteentoimivuuden edistämisellä voidaan tukea tutkijoita ja tutkimusryhmiä toimimaan avoimesti.

 

Avoimen tieteen ja tutkimuksen käsikirja


Avoin tiede ja tutkimus -hankkeessa on valmisteilla käsikirja, joka on tarkoitettu tutkijoille, tutkimusryhmille, tutkimusorganisaatioille, päättäjille ja rahoittajille sekä kansalaisille auttamaan avoimen tieteen ja tutkimuksen hyödyntämisessä ja edistämisessä.

Avoin tiede ja tutkimus kasvattavat tieteellisen toiminnan yhteiskunnallista ja sosiaalista vaikuttavuutta. Avoimen tieteen ja tutkimuksen avulla kasvatetaan Suomen tutkimusjärjestelmän kilpailukykyä ja laatua, sekä edistetään tutkimuksen luotettavuutta ja läpinäkyvyyttä. Avoin tiede ja tutkimus innostavat ja avaavat mahdollisuuksia osallistua tieteelliseen tutkimukseen ja tutkimustulosten hyödyntämiseen. Suomen tavoitteena on olla yksi johtavista maista tieteen ja tutkimuksen avoimuudessa ja siitä hyötymisessä. Tähän päästään toteuttamalla avoimuuden periaatteita niin, että tutkimusprosessi nopeutuu ja tehostuu ja tutkimuksen vaikuttavuus kasvaa. Tähän tarvitaan tutkijayhteisön laaja osallistuminen ja uuden toimintatavan sisäistäminen.

Käsikirja julkaistaan avoimesti verkossa Creative Commons -lisenssillä.

Avoimen tieteen ja tutkimuksenPDF icon käsikirja osa 1 (PDF 2.6.2014)

Avoimen tieteen ja tutkimuksen PDF iconkäsikirja osa 2, Tutkijalle ja organisaatioille, (PDF työversio 0.7, 11.3.2015)

Avoimuuden käsikirja tutkijoille on Käsikirjan osa 2:n verkkoversio, jota kehitettiin jatkuvasti ATT-hankkeen aikana. Tätä käsikirjaa ei enää päivitetä  ja seuraavissa linkeissä on tarjolla käsikirjan viimeisin versio PDF-muodossa sekä lyhennetty tutkijoille suunnattu versio ruotsiksi.

PDF iconAvoimuuden käsikirja tutkijoille (PDF)

PDF iconForskarens handbok till öppen forskning.


Avoin tiede ja tutkimus –hankkeen vaikuttavuusarviointi

Opetus- ja kulttuuriministeriön tilaaman ulkoisen arvioinnin tavoitteena oli tunnistaa Avoin tiede ja tutkimus -hankkeen vaikuttavuus kansallisesti ja kansainvälisesti.

Hankkeen arvioitsijana toimi KTT Lauri Tuomi (CEO, Profitmakers Oy) ja arviointityö tehtiin kesäkuun ja marraskuun 2016 välisenä aikana. Arvointiraportti on englanninkielinen. Raportin pysyvä tunniste on http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2016112229504.Selvitys tieteellisten kustantajien avoimuudesta


Opetus- ja kulttuuriministeriön tilaama selvitysPDF icon Opening academic publishing. Development and application of systematic evaluation criteria.Työryhmien raportteja
PDF iconSuurimmat juridiset esteet avoimelle tieteelle ja tutkimukselle Suomessa (17.10.2016)
PDF iconJulkaisujen avoimen saatavuuden edistäminen -työryhmän raportti: Taustaselvitys EU:n, Pohjoismaiden ja Suomen avoimen julkaisemisen tilanteesta 8.4.2015.
PDF iconAvoimuuden politiikat tutkimusinfrastruktuureissa -raportti.
PDF iconATT-vaikuttavuustyöryhmän raportti 12.08.2015. Raportista on myös koostettuPDF icon englanninkielinen tiivistelmä.
 

Tutkimusaineistojen pitkäaikaissaatavuuteen liittyviä raportteja
PDF iconTutkimuksen tuotosten pitkäaikaissaatavuuden toimintamalli (16.12.2015)
PDF iconTutkimusdatan pitkäaikaissäilytys: Kansainvälinen katsaus (2.11.2015)
PDF iconTutkimuksen pitkäaikaissaatavuuden palvelun pilotit 2015: loppuraportti (8.4.2016)
PDF iconTutkimusaineistojen tiedostomuodot, loppuraportti (10.2.2017)
PDF iconResearch data file formats, final report (10.2.2017)
PDF iconSelvitys genomitiedon säilytyksesta tutkimuksen PAS-palvelussa 10.2.2017

 

Selvityksiä ja muita raportteja
•Heli Paavola: PDF iconTowards Open Health Innovation. Openness of Research, Development and Innovation Activity in Helth Sector in Finland. (2017)
•Naukkarinen, Piia Johanna: PDF iconAvoimen julkaisemisen tuen malli (16.3.2106, pdf)

PDF iconArkaluonteisen tiedon tutkimuskäytön viitearkkitehtuuri v1.0 (CSC:n raportti 10.2.2016) 

Päivitetty 19.3.2019 10.42